VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Bartha Ákos: Mit tudok adni a betegeknek?
2020. augusztus 6., csütörtök
Gondolatok a szentmise után
2020. augusztus 6., csütörtök
Fölfedezhetők a források
2020. augusztus 6., csütörtök
1 / 5

A betegek erőt kapnak Krisztustól
2020. február 25.
A Szent István Társulat havonta megtartott esti rendezvénysorozatának keretében február 24-én Rózsa Huba Széchenyi-díjas teológus, biblikus, a társulat alelnöke Betegség és gyógyulás az Ó- és Újszövetség bibliai hagyományában címmel tartott előadást.


A betegek szentsége erő
2020. február 17.
Mi ezt a pápai körlevelet és az ünnepi szentmise meghívóját, imádságokat és szentképeket egész héten ajándékoztuk a betegeknek és hívtuk őket, hogy a szombati ünnepi szentmisén együtt kérhessük a gyógyulás, a felépülés kegyelmét. Szombaton délelőtt az önkénteseink segítettek lekísérni azokat a betegeket, akik vágytak ünnepelni és akiknek volt is erejük egy óra hosszát jelen lenni a szentmisén. A betegség egy nagy misztérium, amit csak úgy tudunk igazán mélyen értelmezni, ha a szívünkbe tekintünk és a Jóistennel ebben a csöndes elidőzésben megszűrjük az életünket.


Betegek szentségének kiszolgáltatása a pásztói kórházban
2020. február 13.
Isten azt akarja, hogy az ember boldog legyen. És ehhez szükséges a szabadulás. A betegségektől is szeretnénk szabadulni, gyógyulni. A betegség mindig valamit előre mutat. Rádöbbenünk a mulandóságunkra. Isten mindenható, az ember szeretne kézzelfoghatóan bizonyítékokra támaszkodni, és amikor ezek elillannak, hajlamosak vagyunk kétségbe vonni Isten akaratát. Hinni kell Istenben, fogadjuk el azért, mert Ő mondta. Azt akarja, az ember boldog legyen és eljusson az örök életre.


Világnap a salgótarjáni kórházban
2020. február 13.
Minden embert, aki a betegség terhét hordozza, családtagjaikat és az egészségügyben dolgozókat is Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánljuk. Szűz Mára Betegek gyógyítója könyörögj érettünk!


Akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve
2020. február 12.
Az intézményben élő ellátottak figyelmesen hallgatták a szentleckét és az evangélium tanításait, egyetértve azzal, hogy a tisztálkodás hozzátartozik mindennapjainkhoz, de nemcsak a környezetünk és a külsőnk tisztasága fontos, hanem a szívünk és a lelkünk tisztasága még fontosabb. Jézushoz kapcsolódva illetve közeledve szívünk békességet, türelmet, kedvességet, örömöt, szelídséget és jóságot nyer. A betegek szentségének kiszolgáltatása fontos számunkra, hiszen keresztény emberként testi-lelki enyhülést kapunk Istentől, megerősít bennünket hitünkben.


<<  (1-5) ... (21-25) (26-30) (31-35)(36-40) (41-45)  ... (406-408)   >>
Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent neki...
LINKEK

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT