VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

A szíved felviszi az égig
2020. január 23., csütörtök
Olyan jó néha angyalt lesni
2020. január 23., csütörtök
Szent Család és betlehemek
2020. január 23., csütörtök
1 / 5

Indulhattunk tovább adventi utunkon
2019. december 10.
Az egész keresztény élet csak akkor lesz kedves Isten előtt, ha minden öntetszelgéstől mentes. A túlzott önbizalom veszélyes, mert ilyenkor a bizalmunk önmagunkban van, és nem Istenben. Istent alázattal és ne büszke öntudattal szolgáljuk.


Szent Család és betlehemek
2019. december 6.
Az idei évben a főépület aulájában egy benti betlehem is helyet kapott. Ezt a Premontrei Gimnázium 6.a osztályának felajánlott adományából vásároltuk. A nyári süteményvásáron befolyt összegüket felajánlották alapítványunknak, hogy ezzel a kistarcsai kórház betegeit támogathassák meg. Családi napon befolyt összegről van szó, ezért a Szent Család, a betlehem egy hozzájuk közel álló „nemes ügy” történetévé állt össze. Köszönet érte az osztálynak, a gyermekeknek és családjaiknak!


A klinikai lelkigondozók adventi lelkinapja
2019. december 3.
A püspökség kápolnájában tartottuk meg adventi lelkinapunkat. Egy kis elcsendesedésre, egy kis ünnepváró hangulatra, de főleg sok Jézus-szerinti gondolatra és törekvésre szükségünk van, hogy jó kísérői lehessünk a ránk bízottaknak. Horváth Olga és Binder Zita ciszterci nővérek voltak azok, akik vállalták, hogy segítenek nekünk az elmélkedés gondolataival és a zene érzéseivel. A szentmise közösségében is együtt ünnepelhettük ennek a szép, adventi időszaknak a kezdetét.


Őszi színekben a szolnoki MÁV Kórház
2019. november 28.
Köszönet az egri érsekségbeli Fejes János atya vendéglátásáért, aki a kórházba bejáró váci egyházmegyés papjaink mellett ugyancsak segíti betegeink ellátását, és örömmel adott helyet a közös imádságos kirándulásunknak Nagykörűben. Szentmisével és közös rózsafüzérezéssel ünnepeltük meg a betegek melletti szolgálatban megélteket, majd jó hangulatú beszélgetéssel és ebéddel zártuk a nagykörűi Mária Magdolna templombeli és plébániabeli élményeinket.


Szentségimádással ünnepeltük Vácon is
2019. november 26.
Kórházlelkészi Szolgálatunk november 23-án a váci Irgalmasrendi Kórház kápolnájában is tartott szentségimádást, kapcsolódva a jövő évi eucharisztikus kongresszus előkészületéhez. Lelkigondozók, önkéntes beteglátogatók, kórházi dolgozók, betegek, valamint a váci hívek is csatlakoztak szolgálatunk felhívásához és imádkoztunk együtt az Oltáriszentség előtt családjainkért, betegeinkért, az eucharisztikus kongresszus kegyelmeiért.


<<  (1-5) ... (11-15) (16-20) (21-25)(26-30) (31-35)  ... (371-373)   >>
Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert...
LINKEK

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT