VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Imádsággal Isten előtt egymásért
2020. április 1., szerda
1 / 5

Betegek szentségének kiszolgáltatása a pásztói kórházban
2020. február 13.
Isten azt akarja, hogy az ember boldog legyen. És ehhez szükséges a szabadulás. A betegségektől is szeretnénk szabadulni, gyógyulni. A betegség mindig valamit előre mutat. Rádöbbenünk a mulandóságunkra. Isten mindenható, az ember szeretne kézzelfoghatóan bizonyítékokra támaszkodni, és amikor ezek elillannak, hajlamosak vagyunk kétségbe vonni Isten akaratát. Hinni kell Istenben, fogadjuk el azért, mert Ő mondta. Azt akarja, az ember boldog legyen és eljusson az örök életre.


Világnap a salgótarjáni kórházban
2020. február 13.
Minden embert, aki a betegség terhét hordozza, családtagjaikat és az egészségügyben dolgozókat is Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánljuk. Szűz Mára Betegek gyógyítója könyörögj érettünk!


Akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve
2020. február 12.
Az intézményben élő ellátottak figyelmesen hallgatták a szentleckét és az evangélium tanításait, egyetértve azzal, hogy a tisztálkodás hozzátartozik mindennapjainkhoz, de nemcsak a környezetünk és a külsőnk tisztasága fontos, hanem a szívünk és a lelkünk tisztasága még fontosabb. Jézushoz kapcsolódva illetve közeledve szívünk békességet, türelmet, kedvességet, örömöt, szelídséget és jóságot nyer. A betegek szentségének kiszolgáltatása fontos számunkra, hiszen keresztény emberként testi-lelki enyhülést kapunk Istentől, megerősít bennünket hitünkben.


Bensőséges ünnep a szolnoki MÁV Kórházban
2020. február 11.
A hálabefőtt specialitását vezettük be a betegek világnapjához kapcsolódva. Ennek a lényege, hogy ez év elejétől febr. 11-ig folyamatosan arra kaptak buzdítást a kórházban lévő lelkigondozottak, hogy a hála fogalmát a saját szemszögükből is megfogalmazzák, és ezeket összegezve egy nagy üveget kezdtünk megtölteni, félretéve a jó gondolatokat az év többi napjára is, akár a befőttet.


A kispapok a betegágyhoz lépnek
2020. február 9.
Egyházmegyénk kispapjai kórházi gyakorlaton is részt vesznek. Megtanulhatják, hogyan menjenek oda a betegekhez, hogyan értsenek szót velük.


<<  (1-5) ... (6-10) (11-15) (16-20)(21-25) (26-30)  ... (396-396)   >>
Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket." Ők erre tiltakoztak: "Ábrahám leszárma...
LINKEK

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT