VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Mi az imádság?
2017. augusztus 19., szombat
Köszönöm, hogy élek
2017. augusztus 19., szombat
Örökség
2017. augusztus 19., szombat
Heti humoros
2017. augusztus 19., szombat
1 / 5

Jogában áll hallgatni – Szükség van a szolgálatra!
2015. március 7.
Vácon, a püspöki székházban gyűltek össze, 2015. március 7-én, a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának lelkigondozói és beteglátogató önkéntesei. A nemsokára tizenegyedik születésnapját ünneplő szolgálat 9. képzési napját tartotta meg.


Kísérő idei első száma
2015. február 28.
Megjelent a Kísérő c. kiadványunk, idei első száma, amelyben nagyböjti írások olvashatók. A napokban mindegyik kórházhoz megérkezik. Fogadják szeretettel!


A Pécsi Irgalmasrendi Kórház önkéntes közösségéről
2015. február 22.
Az önkéntes, amikor megérkezik szolgálatra, az osztály keresztje előtt állva csendben imádkozik (Mi Atyánk, Üdvözlégy). Ez egyben tanúságtevés azok előtt, akik őt így látják imádkozni. Majd a nővérpulthoz megy, jelentkezik, és megbeszélik a neki szánt feladatot. Egy kis cédulán rögzítik a tennivalókat. Például: Kire kell odafigyelni, hogy több folyadékot igyon? Kit kell felültetni, kit kell járókerettel sétáltatni?


A Betegek XXIII. Világnapja Kistarcsán
2015. február 16.
Mise előtt az önkéntesek segítségével felolvastuk a pápának a körlevelét, amit nagyon nagy örömmel fogadtak a betegek. A szentmisét Gulyka József címzetes prépost, esperes, isaszegi plébános atya tartotta, aki a mise előtti fél órában meg is gyóntatta azokat a betegeket, akiknek szüksége volt rá. Nagyon szép és meghitt volt ez a szentmise, 32 beteg vett részt rajta, közülük az egyik néni még a könyörgések felolvasását is vállalta.


Almák és Jelenlét
2015. február 14.
Testvérszolgálatunk, a debreceni Katolikus Beteglátogató Szolgálat tagjai jelképes ajándékaikkal, és teljes figyelmükkel, egész személyiségükkel, a Betegek Világnapját is jézusi szeretettel ünnepelték a rájuk bízottak körében.


<<  (1-5) ... (126-130) (131-135) (136-140)(141-145) (146-150)  ... (206-208)   >>
Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: "Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennye...
LINKEK

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT