VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Lelkigondozói szolgálatok

Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ (Antropos Egyesület)

Az Antropos Segítő Kapcsolat és Módszertani Központ a Híd Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat jogutódja.

Hivatalosan 2010 Februárban jött létre a HÍD Alapítvány, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete, valamint a Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság együttműködésével a Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat.

A kezdeményezés eredeti célja szerint lehetőséget kíván biztosítani azon egyéneknek és csoportoknak, akik kifejezetten mentálhigiénés szemléletű lelkigondozói segítséget igényelnek, hogy eljussanak erre szakmailag megfelelően felkészült szakemberekhez. A kezdeti célkitűzés a későbbiekben kibővült további segítő kapcsolati szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, melyek pszichiátriai szempontból egészséges, valamilyen életvezetési, vagy kapcsolati problémával küzdő egyének, csoportok ellátását, vagy egészségmegőrzését, prevencióját szolgálják. Jelenleg a szolgálat elsősorban Budapesten és környékén tud segítséget nyújtani.

Honlapjukon a "Szolgáltatások" fülnél sokféle segítésükről olvashatunk, használhatjuk fel az információkat és tovább is adhatjuk.

Kilátó - Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat küldetése, hogy a Ferences Rend lelkiségéhez és tevékenységéhez kapcsolódva, az evangéliumi értékek alapján működve, képzett mentálhigiénés szakemberekkel segítse a hozzá fordulókat lelki egészségük megőrzésében.

Mindannyiunkat érnek olyan események, amelyekkel nehezen tudunk megbirkózni. Veszteségek , betegségek, gyász, magány, tanácstalanság, zűrzavar. Egy hozzátartozónk halála, a biztos egzisztenciánk megszűnése, gyermekünk kirepülése, barátságok felbomlása, kapcsolatunk megromlása.

És az is előfordul, hogy az általunk bevált megoldások, vagy mások tanácsai nem segítenek a helyzetünkön. Próbálkozunk, győzködjük magunkat, hogy rendben vagyunk, de valahol azt érezzük, mégsem találjuk önmagunkat.

Ahhoz, hogy a nehézségek, betegségek vagy konfliktusok közepette megtaláljuk helyünket a világban,  vagy azokat a változásokat, amelyeknek életünk során vagyunk kitéve, megfelelően tudjuk kezelni, szükségünk van lelki egészségünkre. Ez az, ami megvéd, támogat, erőt ad és megelőzi a betegségeket.

Tevékenységünk olyan egészségvédelmet jelent, amely megerősít és táplál – a lélek oldaláról. Mint a testnek a vitamin vagy az ásványi anyagok: elébe megy a betegségeknek, segít a lábadozásban és megőrzi az egyensúlyt.

Mi abban segítünk, hogy ránézzünk a kusza utakra, a rémisztő sötét erdőre, az útjelző fényekre és a jelzésekre – csakúgy, mint amikor egy kilátóból tekintünk le. Egy időre kísérővé válunk azon az úton, amelyen mindenki a saját érzéseit, feladatait, megoldásait viszi magával.

Honlapjukon, 4 helyszín közül lehet választani, több szakemberrel és sokféle segítségnyújtási formában.

Oázis - ahol meghallgatnak

Küldetésünk létrehozni a belvárosban egy lelkigondozói beszélgetésekre lehetőséget adó szolgálatot, ahol a legősibb szerzetesi tevékenység – a meghallgatás - a mai fiataloknak segít.

Célunk a fiatal felnőttkor és a családok élethelyzeteinek lelki támogatása.

Az OÁZIS programban arra vállalkozunk, hogy szerzetesi hagyományainkra építve, korszerű pasztorálpszichológiai, lelkigondozói, lelkivezetői ismeretekkel, és a különféle élethelyzetekben szükséges információkkal fogadjuk a betérőket.

Egyszeri (illetve néhány alkalmas) találkozás keretei között, a hitünk szerinti Isten-központú spiritualitásból merítve, „segítő beszélgetés”, gyógyító meghallgatás által tesszük jelenvalóvá számukra Isten valóságát: hogy nincsenek egyedül.

Honlapjukon tájékozódhatunk szolgáltatásaikról, címükről és időpontjaikról.


© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT