VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Köszöntő


Szeretettel köszöntök mindenkit a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának honlapján!

A Szentlélek Úristen indítására, Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya elhatározása után, több szakember összefogásával, 2004. június 28-án jött létre kórházpasztorációs szervezetünk, amelyet több éves kitartó munkával építettünk fel. Szolgálatunk biztos oszlopai kórházi -, klinikai lelkigondozóink és pasztorális tanácsadóink, akik jelenleg 15-en dolgoznak az egyházmegye területén található 11 kórházban egyházmegyénk alkalmazásában. Spirituális, segítő beszélgetést folytatnak a szenvedő, kérdésektől gyötört, hit - és kapcsolati válságokban vergődő betegekkel. Támogatják a betegek hozzátartozóit és meghallgatják nehézségeikről a kórházban dolgozókat.

Mi is ez a munka? Tulajdonképpen közvetett evangelizáció. A lelkigondozó krisztusi hitével, élő istenkapcsolatával lép oda a másikhoz és próbálja támogatni saját erőforrásainak megtalálásában. Az embertárs azzal az Egyházzal találkozhat, amelynek alapítója "szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett". A beszélgetés során kimondva vagy kimondatlanul, keresve vagy nem kutatva, Isten jelen van.

Beteglátogató önkénteseink tiszteletreméltó igyekezetről tesznek tanúságot. Minden kórházban többen-kevesebben látogatják a betegeket, akiket kevesen látogatnak, akiknek esetleg nincsen senkijük. Akik vágynak arra, hogy egyszerűen csak együttérző szívvel lépjen melléjük valaki és meghallgassa őket. Önkénteseink szabadidejükből, saját elfoglaltságuk, munkájuk, családjuk mellett szánnak rendszeresen időt a másikra.

A lelkipásztorok (plébánosok, káplánok), diakonus és akolitus testvérek türelemmel és kitartással kapcsolódnak be a kórházi munkába: szentmiséket tartanak, szentségekben részesítik a betegeket, látogatják keresztény testvéreiket.

Nagy szüksége van a betegeknek és nekünk is, akik értük szeretnénk dolgozni, az imádságokra. Erre a fontos feladatra is bátorítunk minden imádságos lelkű embert.

Köszönet és elismerés mindenkinek a szolgálatáért!

Kérem, olvasgassa honlapunkat! Bízom benne, hogy a rajta található írásokkal, honlapcímekkel vagy azokkal a telefonszámokkal, amelyeken segítséget kérhet, gyarapodását szolgálhatjuk!

Dr. Faragó Artúr
egyházmegyei kórházlelkész

 


© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT