VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Kórházlelkészségek

Budapesti Katolikus Kórházlelkészség

A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség 2004-ben jött létre. A megfelelő telefonszám hívása után a súlyos állapotú betegek gyors ellátásban részesülnek. Cím, telefonszám, munkatársak. Lelkipásztori szolgálat a főváros kórházaiban.

Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórházának Kórházlelkészségi Csoportja

Feladata, hogy a betegek gyógyításában és a munkatársak hétköznapjaiban lelki segítséget nyújtson. Mivel sokak számára ez ma még újdonság, a következő oldalakon arról szeretnék szólni, hogy mit is jelent pontosan a klinikai lelkigondozás, a kórházlelkészi szolgálat.

Megújult a szolgálat.

Budapesti Szent Ferenc Kórház

A kórházban a lelkigondozói és a kórházlelkészi szolgálatot – a kórház fenntartóival és munkatársaival együttműködve – a Misszióstársaság – Lazaristák nevű katolikus szerzetesrend két papja, Wojtonis Marek CM és Barta Szabolcs CM látja el.. Fő feladatuk az, hogy Krisztus és az egyház megbízottaiként elvigyék a betegekhez mindazt a lelki segítséget, amely nem csupán tőlük, hanem Istentől származik. Ide tartoznak a szentségek, az imádság, a szentmise, valamint a személyes látogatások és lelki beszélgetések. A lelkigondozó atyák hétköznap, a ferences nővérek pedig hétvégén látogatják betegeinket.

Esztergom

A kórház Kápolnájában működik a Belvárosi Plébánia Beteglátogató Csoportja, amely naponta imádkozik a betegekért, Szentírást, Rózsafüzért tud adni beteg testvéreinknek.
Emellett nekik lehet jelezni, ha valaki a betegágyánál Szentáldozáshoz szeretne járulni. Ennek a heti rendszerességgel való megszervezése a kórházlelkészi szolgálat része.

Debreceni Katolikus Kórházlelkészség

"A Debreceni Katolikus Kórházlelkészséget 2002. augusztusában alapította Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi és Dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök a H-B. MÖK. Kenézy Gy. Kórház és RI. vezetőivel történő megállapodás után. A kórházlelkészség célja - bekapcsolódva az intézményben már működő Lelkigondozói Szolgálat munkájába - a megyei kórházban ápolt katolikus betegek jobb lelkipásztori ellátása, illetve ökumenikus jelleggel bármely beteg vagy hozzátartozója, valamint a kórházi dolgozók (orvosok, nővérek) ingyenes lelkigondozása."

Debrecenben a Katolikus Önkéntesek Ökumenikus Beteglátogató Szolgálata
A szolgálat "Jelenlét" című lapját olvashatja honlapunk "Olvasható" részénél. Facebook oldal.

Egyébként a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye "Kórház-szolgálat" oldalán is felvilágosításra lelhetünk az ott folyó munkáról.

Nyíregyházi Görögkatolikus Kórházlelkészség

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.; (42) 465-666/1532; Kórházlelkész: Szabó Bernát Sándor (30) 440-9650

Szeged

Szegedi kórházlelkészség éjjel-nappal hívható telefonszáma: (+36) 20/368-1331
Letölthető plakátjuk.

Szombathely

A szombathelyi kórház is saját lelkészt kapott. Molnár Árpád hűségesen áll a betegek szolgálatára a szentmiséken is. (Itt a szerdai, ökumenikus istentisztelet időpontja du. fél 4-re változott.)

Tábori Püspökség

Budapesten, a Honvédkórházban (Magyar Honvédség Egészségügyi Központ) Szalay György végez lelkigondozói szolgálatot.

A tatai helyőrség tábori lelkésze, Markovics Milán Mór nemcsak a laktanyában szolgálja a rábízottakat, hanem a kórházban is.

Veszprém

Lelkipásztori szolgálat a veszprémi megyei kórházban
Dr. Márfi Gyula érsek úr, 2013. febr. 1-től Juhász Csaba atyát nevezte ki, a Veszprém Megyei Kórház katolikus kórházlelkészévé. Az ő szolgálata magában foglalja a beteglátogatást, lelki beszélgetést, szentségek kiszolgáltatását. Juhász Csaba kórházi szolgálata általában napi rendszerességgel történik.© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT