VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Megfényesedünk tőle
2021. május 31.
Akkor leborult a nyikorgó padra, ráborult a kopott fára, és sírt. Rázta a zokogás. Amikor valamiképpen össze tudta szedni magát, kitámolygott a templom elé. S hangosan kiszakadt belőle:
- Istenem, mit csináljak?


Szentháromság ünnepe
2021. május 30.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.


Az egyetlen hely, ahol fontos takarítanunk, az a saját lelkünk
2021. május 22.
"Semmi sem olyan megszokott a keresztények körében, minthogy azt mondják: Istenem szeretlek! - és talán semmi sem ritkább, mint Isten igazi szeretete."(Vianney Szent János). Már hagyomány, hogy Laczkó Zsolt atya a nagy ünnepek alkalmával személyes hangvételű levelet ír paptestvéreinek, barátainak és minden hívő embernek. Pünkösdkor sincs ez másként. A kórházlelkész ünnepi gondolatait az alábbiakban olvashatják.


Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás
2021. május 21.
Feszült, ünnepi várás
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Úr – kimondja!


Pünkösd a mi reményünk
2021. május 19.
A tanítványok példája bennünket, önkéntes beteglátogatókat is így, ebben a reményben küld azokhoz az emberekhez, akik várják és veszik Isten igéjét és rajtunk keresztül szeretetét. Ez a szeretet sürget minket cselekvésre!
Visszük a Vigasztalót s a bizonyságot, hogy Ő nem hagyott magunkra!


<<  (1-5) ... (6-10) (11-15) (16-20)(21-25) (26-30)  ... (506-509)   >>

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT