VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betegek világnapja a szolnoki MÁV Kórházban
2021. február 12.
A szentségi ellátások iránti igények kapcsán idén Lédeczi Dénes atya örvendeztette meg az Oltáriszentséggel találkozni vágyó és a betegek szentségét kérő betegeinket, ami során nemcsak a katolikusok, de más keresztény felekezetűek is bekapcsolódtak az imádságba a betegágyak mellett a kórtermekben, s mindez a nemhívők esetében is méltóságot adott ennek a napnak.


Ferenc pápa nagyböjti üzenete
2021. február 10.
Életünk minden szakasza arra szolgáló idő, hogy higgyünk, reméljünk és szeressünk. Ez a felhívás, hogy a nagyböjtöt a megtérésnek, az imádságnak és javaink megosztásának útjaként éljük meg.


Ferenc pápa a betegek világnapjára
2021. február 5.
Kedves Testvérek, a Betegek 29. Világnapjának 2021. február 11-i ünneplése, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja jó alkalom arra, hogy különös figyelmet fordítsunk a betegekre és azokra, akik őket a kórházakban, az idősotthonokban, valamint a családokban és a közösségekben gondozzák.


Lelkigondozói képzés a Sapientia Főiskolán
2021. január 31.
A pasztorális tanácsadó képzés célja olyan lelkigondozók képzése, akik pasztorálpszichológiai szemlélettel rendelkeznek, és akik gazdag módszertani és teológiai kulturáltságot integrálva, szakszerű lelkigondozói tevékenységgel tudják segíteni az arra rászorulókat (pl. egyházközségekben, egyházi intézményekben, szociális intézményekben, családsegítő központokban, humán szervezetekben, iskolákban, kórházakban), egyéni vagy csoportos formában. A képzés feltételezi a személyi érettséget és az elkötelezett keresztény életet.


Mentálhigiénés Lelkigondozó Szakirányú Továbbképzési Szak indulása
2021. január 29.
A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola együttműködésével, új évfolyamot indít a Mentálhigiénés Lelkigondozó Továbbképzési Szakon 2021 szeptemberétől. A jelentkezés feltételei: Felsőfokú hitéleti végzettség (teológus, hittanár, vallástanár stb.) Jelentkezési határidő: 2021. március 31.


<<  (1-5) ... (6-10) (11-15) (16-20)(21-25) (26-30)  ... (496-497)   >>

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT