VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

25 pont

 

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
olyan önkéntes kórházi beteglátogatókat keres, akik:


1. meghatározott rendszerességgel, megbízhatóan vállalnak szolgálatot
2. időt szánnak a lelkigondozó által vezetett összejövetelre (havonta egyszer kb. másfél óra)
3. készek a tanulásra, folyamatos továbbfejlődésre, képződésre
4. életvitelükben rendezettek és kiegyensúlyozottak
5. élő kapcsolatot ápolnak az egyházukkal (járnak rendszeresen szentmisére, istentiszteletre, törekednek arra, hogy legyen közösségük, lelkivezetőjük)
6. elkötelezettek a lelkigondozás ügye, szellemisége iránt
7. elfogadják, hogy önkéntes szolgálatuk megkezdésének feltétele, hogy 1 éven belül nem volt súlyos krízis az életükben
(pl. közeli hozzátartozó elvesztése)
8. ökumenikus szemléletre való nyitottsággal rendelkeznek, melyet közösségben is szívesen élnek meg
9. mentesek a vallási elfogultságtól (nem akarnak téríteni)
10. feladatuknak tekintik a különböző egyházi szertartásokra való hívogatást és a betegek odakísérését
11. segítenek a különböző szentségi, lelkipásztori és lelkigondozói ellátások iránti igények felmérésében és ezek megfelelő helyre történő továbbításában
12. aktívan segítenek a hetente tartott rendezvényeken túl a visszatérő egyéb események szervezésében is
13. szükség esetén a betegek társai a levegőzésben, sétálásban
14. elég érzékenyek arra, hogy az egyházi szimbólumokat az alkalomnak, időnek, helynek megfelelően használják
15. feladatuknak tekintik azoknak a betegeknek a látogatását, akikhez a lelkigondozó irányítja őket
16. őszinte, hiteles empátiával tudnak beteg emberek segítői lenni
17. kellő kommunikációs készséggel rendelkeznek, valamint képesek a hallgatásra, meghallgatásra is
18. nem riadnak meg a kórházi körülményektől (pl. a betegségekkel járó látvány, egyéb)
19. tapintatosak
20. előítélet-mentességre törekszenek (betegekkel, hozzátartozókkal, kórházi dolgozókkal kapcsolatban)
21. készek a kórházi dolgozókkal való együttműködésre
22. képesek a titoktartásra
23. a betegektől semmilyen anyagi juttatást, ajándékot nem fogadnak el,
kerülik az ezzel kapcsolatos félreérthető helyzetet is
24. az alkalomnak és az egyházi jellegnek megfelelő külsővel jelennek meg a kórházban
25. az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban felmerülő problémákkal minden esetben először a lelkigondozóhoz fordulnak, vele tartanak folyamatosan kapcsolatot

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT