VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

25 pont

 

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
olyan önkéntes kórházi beteglátogatókat keres, akik:


1. meghatározott rendszerességgel/időközönként megbízhatóan vállalnak szolgálatot
2. időt szánnak a lelkigondozói munkacsoportban való együttlétre (havonta egyszer kb. 1-3 óra)
3. készek a tanulásra, folyamatos továbbfejlődésre, képződésre
4. életvitelükben rendezettek és kiegyensúlyozottak
5. élő kapcsolatot ápolnak az egyházukkal (törekednek arra, hogy legyen közösségük, lelkivezetőjük)
6. elkötelezettek a lelkigondozás ügye, szellemisége iránt
7. elfogadják, hogy önkéntes szolgálatuk egyik feltétele, hogy 1 éven belül nem volt súlyos krízis az életükben
(pl. közeli hozzátartozó elvesztése)
8. ökumenikus szemléletre való nyitottsággal rendelkeznek, melyet közösségben is szívesen élnek meg
9. mentesek a vallási elfogultságtól (nem akarnak téríteni)
10. feladatuknak tekintik a különböző egyházi szertartásokra való hívogatást és a betegek odakísérését
11. segítenek a különböző szentségi, lelkipásztori és lelkigondozói ellátások iránti igények felmérésében és ezek megfelelő helyre történő továbbításában (elfogadják, hogy önállóan nem kezdeményeznek)
12. aktívan segítenek a hetente tartott rendezvényeken túl a visszatérő egyéb események szervezésében is
13. szükség esetén a betegek társai a levegőzésben, sétálásban
14. elég érzékenyek arra, hogy az egyházi szimbólumokat az alkalomnak, időnek, helynek megfelelően használják
15. feladatuknak tekintik azoknak a betegeknek a látogatását, akikhez a lelkigondozó irányítja őket
16. őszinte, hiteles empátiával tudnak beteg emberek segítői lenni
17. kellő kommunikációs készséggel rendelkeznek, valamint képesek a hallgatásra, meghallgatásra is
18. nem riadnak meg a kórházi körülményektől (betegségekkel járó látvány, egyéb)
19. tapintatosak
20. előítélet-mentességre törekszenek (betegekkel, hozzátartozókkal, kórházi dolgozókkal kapcsolatban)
21. készek a kórházi dolgozókkal való együttműködésre
22. a titoktartásra képesek
23. alapelvként fogadják el, hogy a betegektől semmilyen anyagi juttatást nem fogadnak el
(valamint a jelképesen túlmutató értékesebb tárgyi ajándékot sem)
24. az alkalomnak és az egyházi jellegnek megfelelő külsővel jelennek meg a kórházban
25. az önkéntes tevékenységével kapcsolatban felmerülő problémákkal minden esetben először a lelkigondozóhoz fordulnak, vele tartanak folyamatosan kapcsolatot

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT