VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Váci Napok


XII. Képzési Nap - 2018. 03. 03.
2018. március 4.

Tavaszváró és nagyböjti hangulatban gyűlt össze a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata a püspöki palota épületében, hogy a szolgálat vezetője, dr. Faragó Artúr kórházlelkész irányításával a kórházakban szolgálatot teljesítő lelkigondozók és a korábban már önkéntesként a munkánkba bekapcsolódó beteglátogatók átadhassák tapasztalataikat az idei évtől felvételt nyert kollégáinknak. E képzési napunk a Kistarcsáról érkező társaink nyitó imádságával indult, melyet 3 főállású lelkigondozó előadása követett a délelőtt folyamán.

Jagicza Józsefné (Pásztó, Margit Kórház) az önkéntes beteglátogatás beszélgetéseinek kezdeti nehézségeit részletezte, míg Brazda Judit (Hatvan, Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet) a kórházbeli szolgálatunkban a betegek mellé állás során kialakult kapcsolataink tartalmára világított rá, Ocsovainé Zsélyi Rita pedig (Salgótarján, Szent Lázár Megyei Kórház) a segítő hivatásúak eszközrendszerével ismertette a résztvevőket. Ezt követően már szolgálatban álló önkéntes beteglátogatóként Sáska Judit (Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet) vallott szolgálatának őt megérintő színes hátteréről, majd kiscsoportos beszélgetések formájában dolgozták fel a résztvevők a hallottakat és cserélték ki egymás között saját gondolataikat.

Az ebéd alatti kötetlenebb beszélgetések és ismerkedések újabb színezetet vittek az önkéntesek kiképzési napjának hangulatába, ami után Székely Judit onkológiai főnővér (Kistarcsa, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház) előadása következett a kórházi osztályokon mozgó önkéntesek munkájáról és lehetőségeiről. A napot Artúr atya összefoglaló és a hivatásunkkal kapcsolatban a mindig újabb és újabb lelki és spirituális mozzanatokra és távlatokra is rávilágító kórházlelkészi gondolatai zárták „Közösségben hallgatok” címmel.

A saját élmények megosztásában is gazdag együttlétek sorában délután szintén kiscsoportos beszélgetésekkel ülepíthették le a jelenlévők a különböző témákat, majd legvégül a napot is azzal a meggyőződéssel zárhatták, hogy a váci egyházmegye területén lévő kórházakban újonnan szolgálatába álló önkéntesek mindannyiunk imáitól és segítségnyújtásaitól kísérve egy nagyobb közösség részeként állhatnak a betegek mellé. Ez nemcsak hiteles Isten- és emberközpontú kísérést mutat a betegek felé, hanem önmaguk lelki megtartására és továbbfejlődésére is lehetőséget nyújt, hiszen e találkozásokban újabb perspektívákból látunk rá a szenvedésre, az életre, hitünkre, valamint saját személyiségünkre is.

Az Úr segítse a régiek és az újak, önkénteseink és főállású kollégáink munkáját, és találkozzunk majd ősz elején újra! Addig is sok szép élményt, méltóságteli találkozásokat, hogy hathatós segítségként lehessen mindegyikünk jelen egészségügyi intézményeinkben!

Dénesné Fekete Hédi, lelkigondozó
(Szolnok, MÁV Kórház és Rendelőintézet)
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT