VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Váci Napok


XI. Képzési Nap - 2017. 03. 04.
2017. március 17.

Idén is tovább bővült a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának önkéntes beteglátogatói köre, amit Vácon a püspökség épületében, a hagyományosan március elején megtartott képzésével közösen is szentesítettek a különböző kórházi egységek lelkigondozói és a már korábbi években velük együtt szolgáló segítőik. Az egyházmegye területén lévő kórházakban működő szakpasztoráció ugyanis a szokásosan év elején megtartott önkéntes felvételi beszélgetései után sem engedi el az újonnan belépő önkéntes beteglátogatók kezét, hanem előadások és kiscsoportos beszélgetések segítségével igyekszik szakmai és lelkiségi tapasztalatait megosztani a most csatlakozókkal.

Ennek jegyében került sor március 4-én, Dr. Faragó Artúr kórházlelkész vezetésével egy lelkesítő képzési és útmutató együttlétre, mely során Ocsovainé Zsélyi Rita salgótarjáni kórházi csapatának nyitó imádságával hangolódhattak rá a résztvevők a napra. Ezt követően "A beszélgetéseink nehézségei"-ről hallhattak útmutatást Jagicza Józsefné (Pásztó) részéről, amit "Kapcsolataink tartalma" címmel követett a Hatvanból érkezett Brazda Judit, valamint "A segítő eszközei a beszélgetésben" címmel Dénesné Fekete Hédi (Szolnok) előadása. A három lelkigondozó tudásának átadását követően a délelőtt programját Kovács Istvánné (Kistarcsa) és Gyulai Alexandra (Vác) önkéntes beteglátogatók személyes tartalmú élménybeszámolója, majd pedig a szolgálat lelkigondozóinak koordinálásával kiscsoportos tapasztalatcsere zárta.

A jó hangulatú közös déli étkezést és az ismerkedéseket, beszélgetéseket délután Székely Judit kistarcsai főnővér "Hogyan szeressem a nővéreket?", majd a szolgálatvezető, Artúr atya "Közösségben hallgatok" című előadását hallgathatták meg az egyházmegye minden kórházi egységétől érkező szolgálattevők és az új segítők is, amit zárásként újabb kiscsoportos foglalkozásokon igyekeztek még személyesebbé és a maguk számára is alkalmazhatóbbá tenni a résztvevők.

Megtiszteltetésként fogadták a lelkigondozók és az önkéntesek is, hogy a képzési nap folyamán Dr. Beer Miklós püspök atya is köszöntötte a jelen lévőket és áldását adta a munkatársakra, hogy a kiszolgáltatott és a nehezített élethelyzetük, megrendült egészségük miatt krízisben lévő embertársaikon, feléjük Isten szeretetét tolmácsolva, segíthessen a szolgálatba kapcsolódó valamennyi jóakaró.

Köszönet az együtt töltött újabb színes és tartalmas napért, egymásért, és azért, hogy folyamatosan bővülhet a szolgálat a helyi szerveződésen túl egyházmegyei közösségként is.

Áldásos tevékenységet és lélekemelő nagyböjti időszakot kívánunk minden korábbi és új munkatársunknak és támogatónknak Miklós püspökünk korábbi gondolatával:

"Csak az tud igazán nyitott szívvel és lélekkel ajándékozni,
aki maga is tisztában van saját megajándékozottságával."

Egy résztvevő
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT