VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Váci Napok


IX. Szakmai Nap - 2016. 08. 27.
2016. augusztus 28.

Irgalmasság az életemben: tanúságtételek, vallomások

Szolgálatunk 2016. augusztus 27-én, szombaton tartotta meg az önkéntes beteglátogatók IX. találkozóját, szakmai napját, mely az irgalmasságról szólt. A nap előadói voltak: Dr. Leszkovszky Pál OP (Debrecen), Dr. Sirák András (Velence), Morva Emília (MMSZ, Budapest), Székely Judit (Kistarcsa), Dr. Csáki Tibor (Vác). Segítségünkre voltak a váci Barátok-templomának énekesei Laufer József vezetésével és Szitáné Andi közreműködésével. Szolgálatunkra voltak a püspökség dolgozói. A nap folyamán többször is velünk volt Dr. Beer Miklós püspök atya. Dr. Sasvári Erzsébet pedig néhány versével ajándékozott meg minket.

Egyik munkatársunk így köszönte meg a napot:

Kedves Mindannyian!

Hála és köszönet a tegnapi együttlétért, a szervezésért, az előadókért! Minden évben egy nagyon magas színvonalú és mindenre odafigyelő, jól szervezett nyár végi programon vehettünk részt, az idei talán nekem még más szempontból is nagyon megérintő volt. Múlt hónapban Salgótarjánban meghallgathattam Dr. Csókay András tanúságtételét, melyben olyan nagy szeretettel beszélt egy bizonyos Pál atyáról, a találkozásukról, hogy neki ő mennyit és mit is köszönhet... Előadásában többször is kitért arra, hogy neki személyesen is mennyit jelentett, hogy élete egy nagyon nehéz szakaszában találkozhatott Pál atyával, s hálás a Jóistennek, hogy pont Pál atyával találkozhatott... Az előadása után többen kérdezgették tőlem, hogy hát nem az volt a címe az előadásának, hogy „Élet a halál után”? Mondtam, hogy de igen az volt és arról is szólt, az életről, a krisztusi életről, a halál után.

Hála legyen a Jóistennek Pál atyáért és minden előadóért, akiket, ha már esetleg máskor és másként is hallgathattunk, tegnap egy olyan megélt és hiteles előadásos tanúságtétellel készültek, amelyek méltán épülésünkre szolgálhatnak a mindennapi szolgálatunkban, különösen most az irgalmasság évében.

A teljesség igénye nélkül: Pál atya, ahogyan szelíd alázatosságával, mert beszélni saját életútjáról és szeretteivel való gyengéd és lehajló kapcsolatáról is. A mentőorvos, aki annyi év után is megindulva megjegyzi a gyermek balesetet szenvedettek neveit és pontosan felidézi még az órát és percet is. A vezető beosztású máltai munkatárs, aki az anyaszerepére a legbüszkébb és ő hajlik meg azok előtt, akik beteg emberekkel foglalkoznak. Az onkológiai főnővér, aki mindig meg tud újulni, s mindmáig alázattal tud meghajolni a beteg ember előtt, minden segítséget megadva neki, hogy az élete utolsó szakaszában méltósággal fel tudjon készülni a nagy útra.

Csáki Tibor atya, aki egy új megvilágításban mutatja be az Irgalmas Atya képét, felidézve az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, majd a Rembrandt kép "elemzésével" szembesít mindannyiunkat önmagunkkal.

A tegnapi nap nekem nagyon sokat adott. Hálás vagyok a találkozásokért, az egymást apró figyelmességekkel is elhalmozó szeretetért, a finom ebédért, az együttlét öröméért, az ölelésekért, az összemosolyokért, a lelkigyakorlatért!

Hazafelé az úton főorvosnő szavai erősödtek meg fülemben. „Hozzánk az osztályra azok kerülnek, akik már sem élni, sem meghalni nem tudnak, és ekkor jössz Te, hogy segíts nekik, vagy ebben, vagy abban, s ez nagyon nemes és embert próbáló feladat..." Hála ezért a szolgálatért!

Napunk díszvendége, a 82 éves Dr. Leszkovszky Pál domonkos atya volt. A Folia Selecta-ban egy születésnapi beszélgetés olvasható.
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT