VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Februári szentmise a MÁV Kórházban
2023. március 1.

Örömünkre kórházi katolikus szentmisével ünnepelhettünk most februárban a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának önkénteseivel, és a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet betegeivel, több apropóból is.

Vízkereszt ünnepe alkalmából a kórházbeli igények szerint megszentelt irodák és terek beimádkozását, valamint a betegek közötti szentségi ellátásokat követően, - mely alkalmakért Lédeczi Dénes esperes atya felé köszönet-, most Kómár István atya misézése segítette a kórházi lelkigondozói munkát, és ezzel hívő betegeinket is.

A Kórházlelkészi Szolgálat vezetője Torma Joel atya által korábban ellátott bent fekvőink mellett, a február 11-ei Betegek világnapja alkalmából bemutatott szentmise keretein belül lehetőség volt a szentségek felvételére, ezzel is segítve betegeink gyógyulását, hitük megerősödését. Emellett hálát adtunk ápolóinkért is a Magyar Ápolók Napja alkalmából, mely ünnepet Kossuth Zsuzsanna, első hazai főápolónőnk emlékére február 19-én tartjuk. Így ezen a szentmisén a betegek mellett, az ápolószemélyzet tagjaiért is imádkozhattunk, s egyben köszönetet is mondhattunk értük.

Továbbá az idei nagyböjti időszak emelkedettségének is közösen adózhattunk, hiszen hamvazószerdával már kezdetét vette a húsvéti ünnepre való felkészülés, s mindezen alkalmak mellett Kenyeres Lajos tiszavárkonyi vértanú atyáért is imádkoztunk, akit 1957. februárjában öltek meg hitéért.

Kórházbeli szentmisénken, melyre lassan két évtizede minden alkalommal ökumenikus szellemiségben más felekezetekhez tartozókat és nemhívőket ugyanolyan szeretettel várunk, gitáros segítséget is kaptunk, a korábbiakhoz hasonlóan Czakóné Marika részéről.

Mivel kórházunk imaszobáját Teréz anya szellemiségében az ő nevére szenteltük 6 éve februárban, így az ő és munkatársai napi imájának részletével kívántunk a mise végén áldott készületet a nagyböjti időre is:

"Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,

Mint hogy vigaszt várjak.

Inkább én törekedjek másokat megérteni,

Mint hogy megértést óhajtsak.

Inkább szeressek,

Mint hogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.

Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.

Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre.

Ámen."

 

Dénesné Fekete Hédi lelkigondozó

 

 
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT