VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Nagyböjti lelkigyakorlat az Irgalmasrendi Kórház kápolnájában
2023. február 28.

A nagyböjt a bűnbánat ideje, a lelki elmélyülés időszaka. Kegyelmi idő, amikor újabb lehetőséget kapunk a megtérésre.

Nagyböjt 1. vasárnapján mi is, - kórházi dolgozók, önkéntes beteglátogatók, lelkigondozók, váci és környékbeli kedves testvérek -, azért gyűltünk össze az Irgalmasrendi Kórház kápolnájába, hogy együtt léphessünk be a nagyböjti időbe. Közösen készülhessünk Húsvét szent ünnepére.

A szentmisét Torma Joel atya, a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetője mutatta be. Velünk együtt ünnepelt Koncz Asztrik irgalmasrendi szerzetes is. A zenei szolgálatot Sillye Jenő és barátai végezték.

Prédikációjában Joel atya a megtérésre hívott meg bennünket. Figyelmünket arra irányította, hogy ebben a nagyböjti időben, a negyven napos pusztai vándorlásunkban, újból nézzünk rá hármas kapcsolati rendszerünkre. Nézzünk rá az Istennel való kapcsolatunkra, és tudjunk kiengesztelődni önmagunkkal és embertársainkkal. Arra is biztatott bennünket, hogy a böjtünk ne csak a szabály betartása legyen. Törekedjünk arra, hogy böjtölésünkhöz mindig tegyünk oda valamilyen szándékot is! Tegyük oda a szívünket! Szentbeszédét azzal zárta, hogy térjünk meg és éljük az evangéliumot!

A szentmisét Sillye Jenő hiteles tanúságtétele; majd a családtagokkal és barátokkal együtt énekelt imaóra követte.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk, a szeretet jegyében, a kórház aulájában agapéval zárult.

Áldott, kegyelmekkel teli sivatagi vándorlást kívánunk mindenkinek a nagyböjti szent időben!

Kiss Tiborné, Polónyiné Maretta Judit - lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT