VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Hamvazószerda a Hetényi Géza Kórház Kápolnájában
2023. február 23.

Hamvazószerda a farsangi időszak vége, és a negyven napos nagyböjt kezdete.  A húshagyókedd után következő szerda, szigorú böjti nap. Hamvazószerda mozgó ünnep, időpontja attól függ, hogy mikor van húsvétvasárnap az adott évben. Ettől a naptól számolunk vissza negyven hétköznapot és szombatot, így megkapjuk a nagyböjt időszakának kezdetét. Ezen a napon a templomban a pap hamvazott, vagyis jelképesen hamuval jelölte meg hívei fejét. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A templomokban azzal a hamuval hamvaztak, amely az előző évi szentelt barka elégetésével keletkezett. A mise előtt a pap megszentelte a hamut, majd megjelölte vele az elé járuló hívek homlokát. Közben ezt mondta: „Emlékezzél ember, hogy porból lettél és porrá leszel.” A hamvazószerdán szentelt hamut a nép szentélménynek tekintette. Úgy vélték, hogy aki hamvazkodik, annak nem fáj a feje. Előfordult, hogy a templomból hazatérők összedörzsölték homlokukat az otthon maradottakéval, hogy azoknak se fájjon a fejük.

2023. 02.22-án a Hetényi Géza kórház kápolnájában is hamvazkodtunk. A szentmisét Lédeczi Dénes atya mutatta be. Homíliájában rámutatott emberi mivoltunk mulandóságára, „Porból lettél és porrá leszel” bibliai idézetre, majd értelmezte azt.

Jézus a Hegyi beszédben /Mt 6:1-4/ az alamizsna, vagyis az adakozásra, annak helyes értelmezésére hívja fel a figyelmünket. Ne kifelé mutogatva adakozzunk, hanem csendben jó szívvel. Az Atya úgyis látja szívünk szándékát. Dénes atya gondolkodásra buzdított minket: vajon tudunk-e Jézus szívével segíteni a rászoruló embereken? Hogyan tudom segíteni a betegeket és a rászoruló embereket? - ebben a Biblia segítséget nyújt. A böjti időben a Szentírás olvasás jelentőséget kap. A böjt nem csak a test tisztítására vonatkozik, de a lélek tisztítására is. Így tudunk felkészüli a húsvét üzenetére, a feltámadásra. Krisztus értünk vállalta a kereszthalált, ez a mi megváltásunkért történt. A szentbeszéd után Dénes atya megáldotta a hamvakat, és egymás után hamvazkodtunk emlékezve halandóságunkra.
Dolgozók és betegek is örömmel vették ezt a szentélményt. Gitáros mise nagyon szép élményt nyújtott mindenkinek.

Patkó Katalin
önkéntes beteglátogató
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT