VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betegek világnapjának megünneplése a salgótarjáni kórházban, és a helyi közösségben
2023. február 16.

Az idei betegek világnapja közeledtével már a közös imádságokban és beszélgetésekben is többször érintettük, hogy mily nagy kegyelem a betegek szentsége kiszolgáltatásának lehetősége a kórház falai között is, s a közösségeinkben egyaránt.

A salgótarjáni Kisboldogasszony Főplébánia templomában a helyi Rákellenes Liga részvételével szentmisében közösen imádkoztunk betegeinkért, az őket ápolókért, orvosokért, segítőkért és hozzátartozókért. A betegekért felajánlott szentmisét Varga András esperes úr mutatta be, aki szolgálatával nagyon sokat segít a kórházunkban benn fekvő betegeknek és hozzátartozóiknak. A Rákellenes Liga tagjai heti rendszerességgel látogatják és támogatják az onkológiai betegeket kórházunkban. Hála és köszönet érte!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is lehetőségként ajánlottam betegeinknek a szentség felvételét, kihangsúlyozva, hogy nem az „utolsó kenet”, amivel élhetnek, ezzel megtapasztalhatják az Úr gyógyító és segítő kegyelmét. Ez a Szentség a Szentlélek kegyelmét adja a betegnek, mely az egész embert segíti az üdvösségre, felszítja Istenbe vetette bizalmát, megerősíti őt küzdelmei elviselésében.

Több alkalommal olvastam fel idős betegeinknek Ferenc pápa tanításából az „Öregkor értelméről és értékéről.”. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén pedig kiemeltem az agg Simeon és Anna asszony példáját, akik imádkozva, virrasztva várakoztak és megkapták azt az ajándékot, hogy találkozhattak és felismerhették az Úr Jézust. Az öregkor kiváló időszak a várakozásra, a megindító és örömteli tanúságtételre. Ennek a tanúságtételnek példája mikor beteg és idős testvéreink kérik és részesülnek a betegek szentségében, akár a kórtermekben is. Idei ünnepünkön még nem tudtunk a kápolnánkban ünnepelni, de igyekeztem a szobákba is sugározni, vinni Isten üzenetét és vigasztalását.

Fekete Roland atya szolgálatával jártuk végig a 3 épületet és látogattuk meg betegeinket. Többen járultak szentáldozáshoz és felvették a betegek szentségét is. Haldokló betegeinknél közösen imában búcsúztunk el és ajánlottuk őket a Gondviselő Isten végtelenül irgalmas szeretetébe, s a Szűzanya- a betegek gyógyítójának oltalmába.

Szűz Mária, Betegek Gyógyítója!

Könyörögj Érettünk!

Oltalmad alá futunk,

Istennek szent Szülője,

Könyörgésünket meg ne vesd

Szükségünk idején,

Hanem oltalmazz meg minket

Minden veszedelemtől,

Mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz!

Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk,

Mi Szószólónk.

Engeszteld meg nekünk szent Fiadat,

Ajánlj minket szent Fiadnak,

Mutass be minket szent Fiadnak!

Amen.

Ocsovainé Zsélyi Rita lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT