VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betegek 31. Világnapja a kistarcsai kórházban
2023. február 13.

Ferenc pápa 2023-as évi Betegek Világnapi mottója: „Viselj rá gondot!” Ez a felszólítás a szívünkre helyezi, hogy beteg embertársainkra úgy vigyázzunk testi és lelki értelemben egyaránt, ahogy az irgalmas szamaritánus példázatban Jézus megtanítja ezt nekünk.

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának szervezésében szép ünnepnapunk volt február 10- én délelőtt, Kistarcsán. Kozsuch Zsolt, dányi- kókai- zsámboki plébános atya, a reggeli órákban minden osztályon meglátogatta, és szentségekkel ellátta azokat a betegeket, akik ágyhoz kötöttek és nem tudnak szobáikból kimozdulni. Majd 11 órakor szentmisére gyűltünk össze az I. Belgyógyászat ebédlőjében, ahová gyógytornászok, betegszállítók és nővérek kísérték el a betegeket a különböző osztályokról.
A gyülekezés ideje alatt felolvastuk Ferenc pápa Betegek Világnapi üzenetét, ami néhány beteg szeméből könnyeket csalt elő. Különösen az alábbi sorok voltak megindítóak: “Testvéreim, a betegségre soha nem vagyunk felkészülve; és gyakran nem vagyunk felkészülve arra sem, hogy beismerjük életkorunk előrehaladását. Félünk a sebezhetőségtől, és a mindent átjáró piaci kultúra arra késztet, hogy letagadjuk azt. A törékenység számára nincs hely. Így, ha bajok, csapások érnek bennünket, a padlóra küldenek. Ilyenkor előfordulhat, hogy mások elhagynak bennünket, vagy mi érezzük úgy, hogy el kell távolodnunk tőlük, hogy ne jelentsünk terhet számukra. Ez az első lépés a magány felé, és mérgezni kezd bennünket az igazságtalanság keserű érzése, amely miatt még az ég is bezárulni látszik. Nehéz ugyanis megőrizni a békénket Istennel, amikor a másokkal és önmagunkkal való kapcsolatunk megromlik. “

Zsolt atya a hagyományos énekekkel és a szép szentbeszéddel ajándékozta meg az egybegyűlteket és kifejtette, hogy a lourdes-i csoda is azt hozza közel hozzánk, hogy a Jóistenbe vetett hit a legfontosabb mindennél. A szentmise végén mindenki, aki vágyott rá, felvehette a Betegek Szentségét is, és ezalatt végig énekeltük a szebbnél szebb Mária énekeket. Mindenki, akinek bátorsága volt, elkezdhette ezalatt a saját Mária énekét. Egy idő után örömmel mosolyogtunk össze, hogy milyen összehangban és békességben tudunk együtt énekelni és együtt örülni ismeretlenként, de mégis Krisztusban testvérként!

Szentmise végén az oltáron lévő kerti jázmint, amit a nap fénye már elkezdett bontogatni, a betegeknek szétosztottunk egy „Emléklap és Adoremus” kíséretében.
Minden beteg boldogan vitte emlékül és további lelki támaszul ezeket az apró ajándékokat!

Ferenc pápának záró gondolataival szeretnénk minden embernek Istenbe kapaszkodó, hittel teli, tartalmas életet kívánni:

2023. február 11-én is úgy tekintsünk a lourdes-i kegyhelyre, mint próféciára, az Egyházra bízott tanításra a modern korban. Nem csak az számít, ami jól működik, és nem csak az az ember fontos, aki termelni tud. Isten népe életének középpontjában a betegek állnak, az Egyház velük együtt halad előre, egy olyan emberiség próféciájaként, amelyben mindenki értékes és senki sem leselejtezendő.”

Bálint Brigitta és Szabóné Szekeres Ildikó lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT