VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Februári szentmise Ludányhalásziban
2023. február 6.

A ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthonban és Rehabilitációs Intézetben 2023. február 2-án meghitt és szép ünnep jegyében vettünk részt ellátottjainkkal és a munkatársakkal közösen Torma Joel atya által celebrált szentmisén.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén érkezett hozzánk az intézménybe a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetője, aki a szentmise keretében gyertyáinkat megszentelte és a találkozás ünnepét kiemelve, felhívta a figyelmünket arra, hogy ezen a napon Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

A világ világosságával, Jézus Krisztussal való találkozás szimbólumává vált a gyertyaszentelés.

A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. Az agg Simeon és Anna próféta-asszony felismerik az Isten küldöttét a gyermekben, akik a Szentlélek ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígérete beteljesedésének.

A szentmisén Balázs-áldásban és a betegek szentségében is részesülhettek ellátottjaink a betegek világnapja közeledtével. Ezt követően, a házszentelés szertartásával zárta látogatását Joel atya.

A szokás megújítja és megerősíti az egységet, a szeretetet és a Krisztusban való elköteleződést.

Ez minden lélekkel megáldott, intézményünkben élő ellátottnak és szolgálatot teljesítő dolgozónak szólt.

Köszönet és hála az áldásokért, köszönet a Jóistennek mindenért!

„ Hol hit, ott szeretet;
Hol szeretet, ott béke;
Hol béke, ott áldás;
Hol áldás, ott Isten;
Hol Isten, ott szükség nincsen!”

Révfy Péterné

intézményvezető-helyettes,

szociális munkatárs
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT