VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betlehemi Békeláng a Kistarcsai kórházban
2023. január 9.

Karácsony küszöbén a legtöbb, amit az ember adhat és kaphat, az a béke és a szeretet. Ezt a meghittséget a betlehemi jászol és szent család jelképezi legjobban.
A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata ezt a nagyon leegyszerűsödött ünnepet vágyta az idei háborús karácsonyon elvinni minden beteghez és dolgozóhoz a kistarcsai kórházban is.

Szolgálatunk vezetője, Torma Joel atya, nagyon sok betegnek kiszolgáltatta ezen a napon a szentségeket. Jó volt megtapasztalni, hogy minden szoba szentéllyé változott azáltal, hogy az atya a betegek között volt.

A helyi cserkészközösség által a Betlehemi Békeláng idén is megérkezett a kórházba. Ezt a szimbolikus lángot a környék katolikus és evangélikus közösségeiből tizenkét gitáros csoport vitt el ezen a délutánon minden osztály nővérpultjára és minden beteghez is.
Azáltal, hogy nagyon sok csoport érkezett, minden osztályon volt lehetőség elidőzni és minden beteget, dolgozót jól megfürdetni a nagyon régi és a kevésbé régi karácsonyi énekekben.  Több katolikus iskola gyerekrajokat is küldött, ezeket is karácsonyi szentképek kíséretében kézhez kapták éneklésnél a betegek.

Ez a szép délután nagyon sokat adott nemcsak a betegeknek és a dolgozóknak, hanem azoknak is, akik önmagukból, a szép lelkükből adni vágytak egy olyan intézményben, ahol a szenvedés és a fájdalom kézzel fogható.
Jó volt átélni annak az örömét, hogy Jézus születésével a legnagyobb szeretet részeseivé válunk. Bárcsak sokáig tartana ennek a belső tapasztalásnak az élménye…

Szolgálatunk Sipos Domokos versével köszöni meg minden szolgálattevőnek, hogy becsatlakoztak a szeretet és béke megélésébe, továbbításába.

“Megszületett.
Éjszaka volt és ragyogtak fenn a csillagok.
Én hiszem a szép csodát,
Hogy kedvéért kigyúlt egy égi lámpa
És jötte szűzen érte Máriát.

Megszületett.
És élt harminchárom évet.
Én hiszem a bús csodát,
Hogy kereszten halt, feltámadott
És elevenen a mennybe szállt.”

Bálint Brigitta és Szabóné Szekeres Ildikó lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT