VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Heti imádság - Nem lehetek ott a templomban
2014. július 1.

Én édes jó őrangyalkám
Szépen kérlek, gondolj reám
Menj helyettem a templomba
Térdelj le az én padomba
S imádkozz nagy áhítattal
Együtt a miséző pappal
Kérlek felajánláskor is
Az áldozattal egyesíts
Ajánld Istennek mindenem
Áldozatul szívem-lelkem
Amim van, és ami vagyok
Mindent a kezedbe adok
Tedd oda a paténára
Az Isten szent oltárára
És hogyha a pap szavára
Jézus leszáll az oltárra
Buzgó áhítattal imádd
A közénk jött égi Királyt
Majd könyörögj enyéimért
Élőkért és meghaltakért
Hogy az Úr Krisztus szent vére
Legyen az ő lelkük vére
Azokért is kik szeretnek
Vagy kik nekem rosszat tettek
S ha már a legtöbb jót tették
Hozd nekem is Krisztus testét
Lelkem vele egyesüljön
Templomává testesüljön
És ha véget ér a mise
Az áldást is hozd el ide.
Amen.

Egy beteg imája
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT