VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Énekszó a nyitott ajtóknál is
2021. december 23.

A koronavírus járvány negyedik hulláma az idén sem tette lehetővé, hogy hagyományos módon ünnepeljük a karácsonyt a váci Jávorszky Ödön Kórházban.

Szolgálatunk a szigorítások, a nehézségek ellenére is megpróbált egy kis karácsonyi hangulatot csempészni a kórház elzárt falai közé.

A keddi nap délelőttjén sorra látogattam a kórház valamennyi osztályának, részlegének dolgozóját, és apró figyelmességgel, egy kis szaloncukorral, amit a váci baptista gyülekezetnek ezúton is köszönünk; valamint dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész által ajándékba adott szentképekkel, kártya naptárakkal, és egy kis összehajtogatható betlehemmel - amit a kollégák örömmel helyeztek el a nővérpultokon – kívántam nekik áldott ünnepet.

Az ajándékozáson túl előhírnöke voltam délutáni érkezésünknek, amikor már a kórtermekbe, a betegekhez mehettünk.

A szigorítások ellenére kórházunk vezetése lehetővé tette, hogy dr. Kiss Tatiana doktornő és Szalay Zsuzsanna gyógytornász kolléganők segítségével végig járhattuk a kórházi osztályokat. Akik gyönyörű énekükkel így megörvendeztethették a betegeket, dolgozókat egyaránt.

Most is, mint minden évben, jó érzés volt látni a meghatódottságtól könnyes szemeket, az imára kulcsolt kezeket, a csillogó tekinteteket, ahogy a magunkkal vitt kis betlehemre rácsodálkoztak.

Ami külön örömet okozott mind hármunknak, hogy a traumatológián lévő covid osztály dolgozói kérésére, nyitott ajtóknál, a külső folyosóról énekelhettünk az ottani betegeknek is. Csak úgy zengett az előtér a lelket melengető, gyönyörű daloktól.

Az énekek mellett apró kis ajándékokat is vittünk a betegeknek. Szaloncukrot és szentképet, amiért köszönet Artúr atyának! Szolgálatunk újságját, a Kísérőt, amiben ünnepre hangoló verseket, írásokat olvashatnak azok a betegek, akik a kórházban kénytelenek tölteni az ünnepet. Valamint a rétsági és tereskei hittanos gyerekek kedves rajzait, biztató szavait is odavihettük a betegágyakhoz. Köszönet érte a lelkes gyerekeknek, és Pénzes Istvánné, Ildikó hittanárnak.

Bár a megszokottól eltérő módon, de mégis nagyon meghitten ünnepelhettünk együtt, vihettük el most is Jézus születésének örömhírét a kórházban levőknek.

Betlehem, Betlehem, a te határidba
érkezett Mária, rongyos istállóba.
Ott ülvén, mindegyre, elhagyott gerlice,
elkészíté magát a boldog szülésre.

Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett:
Betlehem várában kis Jézus született.
Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik,
a kisded Jézuska értünk siránkozik.

Mindenkinek áldott, békés, kegyelmekkel teli karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Polónyiné Maretta Judit lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT