VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Ajándékok az angyalok kötényéből
2021. december 21.

„Szálljatok le, szálljatok le
Karácsonyi angyalok,
Zörgessetek máma este
Minden piciny ablakot,
Palotába és kunyhóba
Nagy örömet vigyetek,
Boldogságos Ünnepet!”

Ezen sorokkal belépve gondoltuk a betegszobákba vinni karácsony szent örömét, egy kis meleget, apró ajándékainkat, s a fenyő illatával megajándékozni kedves betegeinket az idei karácsonyon, azonban a járvány ezen szándékunkat is átírta. Mivel a személyes jelenlét külső segítőknek, önkénteseknek idén sem engedélyezett, így az udvaron, a kivilágított fenyő alatt, egyszerű kis betlehem jelenlétében kinti környezetben az ablakok alatt kívántunk minden kedves betegünknek, dolgozóknak áldott, szent karácsonyi ünnepet! Az angyalok kötényéből a szeretet apró ajándékait vittük fel az utógondozó betegeinek. Az Artúr atya által hozott Kísérővel, szentképekkel, szaloncukorral, saját kis apró ajándékaimmal próbáltam egy kicsit meghitté, örömtelibbé tenni az itt lévők mindennapjait, a hozzátartozók, a család és szeretteik nélkülözésében.

Mikor felcsendült a Gyertyaláng kiskórus éneke, a gitár kíséretében, egy kicsit mindannyian befelé tekintettünk, s az ablakokban megjelentek a betegek és a dolgozók és egy kis közösséget alkottunk, még ha nem egy helyszínen, de a szívekben bizonyosan. Lélekben együtt voltunk „Gyere a jászolhoz még ma éjjel! Találkoznod kell Isten szeme fényével. Ne keress itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja a világot!”

Az énekek után Pálfalvi Tamás atya és Pádár Tamás előadásában betlehemest hallhattunk és láthattunk. Hálásan megköszönjük előadásukat.

Minden advent, minden karácsonyi várakozás mást és mást hozott lelkigondozói szolgálatom során, de a járvány időszaka nagyon is megterhelte mindannyiunk testét és lelkét is, s így szolgálni a betegeket, külön is rávilágít saját esendőségünkre, gyengeségeinkre is.

Idei adventem fő irányvonalát Ferenc pápától vettem, s az ő gondolatai is átsegítettek a nehézségek és a napi küzdelmek idején is.

Múlt év februárjától nincs kápolnánk, nincs szentmisénk kórházunkban. Nagy hiányérzet, űr és vágyakozás van szívemben, különösen az ünnepek alkalmával. Ugyanakkor nagy hálával köszönöm meg, hogy hétről-hétre biztosított a betegek szentségi ellátása, a kórházban a dr. Faragó Artúr kórházlelkész atya koordinálásával és személyes szolgálatával, beosztás szerint a helybéli és a környékbéli atyák készséges jelenlétének köszönhetően.

Külön is hálával tartozom a Salgótarjánban szolgáló atyáknak, akik a 4. hullám idején is szinte naponta látták el a betegeket az Intenzív és Covid osztályokon, nagy tisztelettel és alázattal végezve szolgálatukat, megbecsülve a dolgozók áldozatos munkáját. Karácsony szent ünnepére készülve a szentségi ellátásokat Artúr atya biztosítja betegeink és a dolgozók számára is. Nagyon nagy próbatétel mindannyiunk számára, hogy az építkezés és járványhelyzet miatt egyre szűkebb mezsgyén és sok-sok új kihívással teli időszakban hogyan lehet emelkedetten, meghitten és igazi adventi várakozással készülni a szent ünnepre.

Bíztat minket a Szentatya, hogy Jézus születése nem kandalló meleget kínál, hanem isteni borzongást, amely felrázza a történelmet. A járvány pedig felrázta a történelmet, s mindennapjainkat is, itt a kórházban különösen is érezhetően. Még az idei Tűzoltósági Mikulás sem a szokott módon érkezett, ugyanakkor sok-sok igazi szívbéli ajándékkal és hófehér pihe hótakaróval porcukrozta meg kórházunk parkját.

Szent Lázár napját a főplébánia nagytemplomában ünnepeltük meg, a betegeknek szánt ajándékokat pedig külön-külön egyesével csempésztük polcaikra, nem szokott módon. A lovagrend ajándékait Sipos Ákosné, Marietta juttatta be az angyalok kötényébe. Hála és köszönet az odahajló és figyelmes megajándékozó szeretetért!

A Gyertyaláng kiskórus az udvaron énekelt, s ajándékozta meg kedves betegeinket és a dolgozókat. Hideg szélben vállalták az éneklést, megható volt igyekezetük. Igazán semmi sem a tervek szerint, az elképzelések szerint, nem is a forgatókönyv szerint, hanem az isteni gondviselésre bízva és megimádkozva, elfogadva jelenlegi helyzetünket. Talán ettől lett oly különleges, igazi és megismételhetetlen.

Hála és köszönet a szereplőknek, akik a metsző hidegben is helytálltak és igyekeztek szebbé varázsolni betegeinknek és dolgozóknak mindennapjait a kórház falai között: Molnár Mariannak, Molnár Dórának, Adorján Attilának, Pálfalvi Tamás atyának és Pádár Tamásnak, szolgálatukért nagy hála és köszönet.

Adja Isten, hogy mindannyian tudjuk a Jászol elé térdepelni és elcsendesedni karácsony éjszakáján. Szánjunk rá egy kis időt, akkor a csendben megérezhetjük, megláthatjuk az Igazi Csodát az igazi ajándékot!

Itt Salgótarjánban a kórházban, az angyalok kötényéből vihettük fel ajándékainkat, s a járványhelyzet szabályait betartva adhattuk át karácsonyi apró, de szívből jövő ajándékainkat.

Kegyelmekben gazdag, egészségben telő áldott szent karácsonyt kívánok minden munkatársamnak, kórházi dolgozónak és kedves betegünknek!

Ocsovainé Zsélyi Rita lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT