VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Jézus, csendesíts le engem!
2021. június 24.

Intézményünk lakó és dolgozói nagy örömmel és hálával fogadták 2021. június 23-án délelőtt dr. Faragó Artúr atyát, már nagyon várták Szita Tamásné Andi és Koplányi János lelkigondozók érkezését. A járványhelyzet okozta hosszú bezártságot követően ezen a meleg nyári napon hűsítőként hatottak Artúr atya kedves szavai és Szita Tamásné gitárkísérete az Árpádházi Szent Erzsébet Kórus felcsendülő egyházi dallamai mellett. Lakóink fegyelmezetten, odafigyelve még mindig a járványügyi szabályok betartása mellett vettek részt a szentmisén. A maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata mellett a távolságtartás betartása volt talán a legnehezebb számukra.

Márk evangéliumának 4.fejezetéből hallott részletek után Artúr atya prédikációja közös elmélkedésre invitált bennünket. Felhívta a figyelmünket arra, ahogy Jézus tudott uralkodni a természet erői felett és a félelmek eloszlatására is képes, úgy mi is képesek vagyunk imádságainkkal megteremteni a belső lelki egyensúlyunkat, mindennapjaink során képesek vagyunk békességet teremteni magunkban és környezetünkben. Igyekezzünk mindannyian a legjobbat adni magunkból, amire képesek vagyunk!

Hálát adunk a mai napért!

Révfy Péterné
intézményvezető-helyettes, szociális munkatárs

Hosszú hónapok után, végre ismét találkozhattunk Ludányhalásziban a lakókkal dolgozókkal, s részt vehettünk közösen a Szentmisén. Nehéz időszakon vagyunk túl mindannyian. Ahogy magam körül szétnéztem, szomorúan vettem tudomásul, hogy többen már nem lehetnek közöttünk, mert az örök hazába távoztak. Nyugodjanak békében!

A nagy hőség, ami már délelőtt is érezhető volt, nem tántorította el a lakókat, dolgozókat sem, hogy összejöjjünk a hármas osztály aulájában. Fegyelmezetten és türelmesen voltak jelen a lakók, nagyon tiszteletre méltó, hiszen ebben a hőségben nem csodálkoztam volna azon, ha nyugtalanok, nyűgösek lettek volna. Szemeimmel ismerős arcok után kutattam, s az összemosolygások, kedves tekintetek láttán, öröm volt bennem és hála, sokukkal jó ideje nem találkoztunk.

Artúr atya az evangélium* után homíliájában tanított bennünket, s a lakók is figyelmesen, s aktívan hallgatták. Amivel egyetértettek azt kommentálták is.

Artúr atya arról beszélt, hogy a tanítványok elcsodálkoztak azon, Jézus parancsolni tud a szeleknek, a tengernek. Meglepődtek azon, hogy Jézus mire képes, hogy Ő nem csak egy ember, hanem annál sokkal több. Megmutatta isteni erejét, Ő az Isten fia, Istenember!

Artúr atya hozzá tette, hogy ez az evangéliumi részlet arra tanít minket - hiszen nemcsak a külvilágban, körülöttünk lehet vihar, hanem bennünk is - amikor nyugtalanok vagyunk, vagy felmérgesítjük magunkat akkor Jézus a bensőnket is le tudja csendesíteni. A mai szentmisében is azt kérjük Jézustól, hogy csendesítse le a szívünket. Ne csak azért, hogy nagy csend legyen a szívünkben, hanem azért is hogy jobban Rá tudjunk figyelni. Ne csak a mai napon, hanem minden napon, amikor úgy érezzük, békétlenség van bennünk, kérjük Őt: „ Jézusom adjál nekem békességet!” „Jézus csendesíts le engem!”

Jézus tud nekünk segíteni, hiszen benne bízunk, hozzá fordulunk, nagy bajainkban.

Jó volt együtt lenni, köszönet érte! S hála a vendéglátásért, a figyelmességekért!

*Mk 4,35-41

„Amikor aznap beesteledett, így szólt hozzájuk: ,,Menjünk át a túlsó partra!’’ Erre azok elbocsátották a tömeget, őt pedig magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Több bárka is kísérte őket. Nagy szélvész támadt, s a hullámok becsaptak a bárkába, úgy, hogy már-már megtelt. Ő pedig a bárka hátsó végében egy vánkoson aludt. Felkeltteték: ,,Mester! Nem törődsz vele, hogy elveszünk?’’ Ő fölkelt, megfenyegette a szelet, és azt mondta a tengernek: ,,Csendesedj és némulj el!’’ Erre elállt a szél és nagy csendesség lett. Azután hozzájuk fordult: ,,Miért vagytok gyávák? Még mindig nincs hitetek?’’ Erre nagy félelem fogta el őket, és azt kérdezgették egymástól: ,,Ki ez, hogy a szél és tenger is engedelmeskedik neki?’’

Szita Tamásné, Andi
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT