VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Egy csepp emberség a szolnoki MÁV Kórházban
2021. június 23.

Több apropó találkozásából született meg Szolnokon az a MÁV Kórházban tartott lelki együttlét és az azt követő kórházi mise, ami során a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetője, dr. Faragó Artúr atya, valamint a kórházban szolgálatot teljesítő lelkigondozó és az itt segítő önkéntes beteglátogatók találkoztak a Covid-időszakot követő enyhülések eredményeként. A járvány miatt egy éve jöhetett össze utoljára ez a kis helyi szolgálati team a kórház falain belül a kórház főigazgatójának engedélyével, amire most ismét lehetőséget kapott katolikus közösségünk, hogy az elmúlt nehéz időszakot mi is lezárhassuk lelkiekben, miután maga a Kórházlelkészi Szolgálat megalakulása ugyancsak erre az időszakra tehető még 2004-ben (jún. 28). Ennek jegyében az ugyanabban az évben, 2004-ben a Kossuth Rádióban megszólaltatott ismertebb és kevésbé ismert emberek gondolataiból, s az általuk vezérelvként is felfogható szavak és kedvelt idézetek jegyében megszerkesztett EGY CSEPP EMBERSÉG műsorából vontunk be tanulságos vallomásokat a saját segítő szolgálatunk értékközvetítésébe, miközben arról is beszélhettünk mindannyian, hogy ki milyen konkrét tapasztalatokkal gazdagodott a járvány miatti krízisek idején. Örömteli, hogy az egymás közti megosztások során a problémák, nehézségek és veszteségélmények mellett pozitív élmények és hitbéli felfedezések is tarkították és emelték a kis kollegialitás együttlétét, amihez maga a Kormorán együttes Egy csepp emberség száma lett a bevezető.

Az önkéntes beteglátogató kollégák a lelki tarisznyájukba a 2004-es "Egy csepp emberség" összeállítású könyvből Veres András - püspök, Holló József - tábornok, Székely Éva - olimpiai bajnok úszónőnk, Kanászné Szandy Éva - fővárosi főkertészünk, valamint Gácser Vera - meteorológus gondolatiságát kapták meg, szóbeli összegzésként pedig dr. Benkő Ágota (mérnök, 2004-ben az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója) igazán szívközeli vallomását:

"Egy szót hoztam a „mégis” -t. Gyökössy Bandi bácsitól tanultam ezt a szót. Az ő asztalán egy kis falapra vésve állt, és amikor reménytelennek látszottak a dolgok, akkor ránézett, erősítésül.  Aztán (…) Teréz anyánál is megtaláltam (…): „Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket! Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet, mégis tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt! A jó, amit teszel, holnap feledésbe megy, mégis tedd a jót! A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van a segítségre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!”  (…) erő, szilárdság és remény van benne. (…) előbb-utóbb rá kell ébrednünk, hogy az önző önmegvalósítás, az egymást semmibe vevő verseny, az anyagi javak, a hatalom megszerzésének hajszolása semmi jóra nem vezet (…) Hiszem, hogy mégis érdemes becsületesnek lenni, mégis érdemes áldozatkésznek lenni, érdemes megbocsátani, szolidárisnak lenni, egymást segíteni.  (…) hiszem azt is, hogy többségben vagyunk, akik egyetértünk ezekkel az értékekkel, csakhogy ez a többség csendesen van jelen, és sajnos, nem hírértékű. (…) családokat segítő, önkéntesek szolgálatát szervezem a munkatársaimmal együtt. Mindennap megélem a „mégis” igazságát." A lelkigondozás hazai "atyja", Dr.Gyökössy Endre, s mellette Teréz anya is jelen lehettek így Benkő Ágota gondolatiságán keresztül körünkben, ami annál is kedvesebb, mert a lelkigondozói beszélgetések színteréül szolgáló imaszoba Teréz anyáról kaphatta a nevét a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet intézményében.

A közös töltekezés és összegzés méltóságát az Artúr atya által tartott szentmise emelte ezt követően, amely családias létszámban és légkörben zajlott le a korábban megszokott kórházi keretek között, de a betegágyaknál való szentségi ellátások jegyében a fekvőbetegekhez is eljuttathattuk a hitüket erősítő Oltáriszentséget. A kórházi misén évek óta gitározásával és énekhangjával közösségünket megtisztelő Czakóné Marika is velünk ünnepelhetett, - köszönet a mostani szolgálatáért is -, s reményeink szerint mindannyian magunkkal vihettük a délután együttlétének élményét és gazdagságát, mindazt a lelki és hitbéli kincset, amelyről a kórházlelkész atya is elmélkedett a misén, lelkigondozóként magam pedig azzal zártam a találkozót, hogy "egy csepp emberség"-gel találkozni, s azt tetten érni a legnehezebb időszakokban is, mindannyiunk felelőssége.

Istennek legyen hála a találkozás lehetőségéért és a szép együttlétért, szeretettel osztva meg a Kormorán együttes Egy csepp emberség című dalának szövegét:

Ahol egy kisleány fut át a szivárvány alatt,
Ahol az ifjak alkonyatkor szerelmet vallanak,
Ahol az erdőben két öreg tölgy egymásnak bólogat,
Ott még: egy csepp emberség maradt.

Ahol a szobrászvéső márványon magától szalad,
Ahol felhők fölött a repülők egymásnak kacsintanak,
Ahol a konyhában a kisgyereké a legjobb falat,
Ott még: egy csepp emberség maradt.

Ahol a Királyok mindig igazat mondanak,
Ahol gazdagok szegénynek kenyeret osztanak,
Ahol az utolsó ölelésben őszinte a vigasz,
Ott még: egy csepp emberség maradt.

Ahol megszűnik a világon a gyűlölet, s harag,
Ahol egy akkord nyomán a falak végleg leomlanak,
Ahol reggel a Rádiótól jókedvű lesz a nap,
Ott még: egy csepp emberség maradt.

Ahol érezni, a kimondott szó nem röpke pillanat,
Ahol az élet érték, s mögötte ezernyi áldozat,
Ahol az orvos, a fizikus, a tanár szava, nem csupán panasz,
Ott még: egy csepp emberség maradt.

Ahol a publikum, s a színész együtt várja a tavaszt,
Ahol a költő tudja, a kő marad, s a víz szalad,
Ahol utolsó esélyünk a kimondott gondolat,
Ott még: egy csepp emberség maradt.

Ahol a kereskedő ajándékként könyveket ad,
Ahol van még marék föld - s lesz, ki majd arat,
Ahol nyelved, neved értik, ahol lehetsz önmagad,
Ott még: egy csepp emberség maradt.

Ahol a szeretet hídja hozzád vezet, soha le nem szakad,
Ahol szavak szállnak az Égbe. ahol a lélek szabad,
Ahol mécsesek égnek a szellemért, ahol őszinték a szavak,
Ott lesz a mi temetőnk, hol egy csepp emberség marad.

Dénesné Fekete Hédi
lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT