VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk
2021. június 3.

Szerdán a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának salgótarjáni önkéntes beteglátogatói is találkoztak a Szent József templomban és a hozzátartozó rendházban.  A Szent Lázár Megyei Kórház ideiglenes kápolnája a járvány kezdete óta még mindig készenléti raktárként működik, így helyett kellett keressünk a találkozási helyszínnek. Szent József évében járunk és így külön nagy kegyelem, hogy Varga András esperes úr engedélyével a kórházunkhoz közeli Szent József templomba mehettünk, ami sokaknak a csoportunkból nagyon kedves és látogatott szent helye.

Találkozónkat megtisztelte dr. Faragó Artúr kórházlelkészünk is, köszönet érte. A találkozáskor öröm volt megtapasztalni, hogy hála Istennek mindenki együtt lehet, el tudott jönni, várta a találkozást és a derű, a nevetés betölthette a rendházat. Az üdvözlések után személyes megosztásokkal kezdtük kis összejövetelünket, 3 kérdést járva körül.

-Hogyan éltük meg az elmúlt időszakot? Hogyan érintett minket és családunkat a járvány? Gyászunk, fájdalmaink a családban...
-Hogy vagyok most? Hogy érzem magam?
-Lehetőség esetén tudom-e folytatni a szolgálatomat? Szeretném-e? Készen állok-e?

Az első részt, Wass Albertnek az angyalok tisztásáról szóló írása részletével zártuk, s ezen kincsekkel ajándékoztam meg társaimat.

„Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállasz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretet és a békességet."

A személyes megosztások után kis agapé következett, majd átmentünk a templomba, ahol Szent József égi közbenjárását is kértük mi magunkért, családjainkért, betegeinkért, a szolgálatért, s egészségért. A közösségünknek ismerősek a falfestmények hiszen többen ide járnak közülük szentmisére és közösségi alkalmakra is. A festmények különlegessége, hogy Szent József életéből mutat be részleteket, az angyal hírüladásától kezdve, a menekülés Egyiptomon át Szent József haláláig. Minden kép alatt szentírási idézet, tehát igazi képes lelki olvasmány mindenkinek. Körbeérve olvashatjuk „imádkozzál és dolgozzál!" A mai napig örök érvényi gondolatok.

Szent József példa lehet mindannyiunknak a hiteles szolgálat végzésében, aki, mint olvassuk a Szentírásban: „igaz ember volt", nem beszélt, hanem tette a dolgát, s élete minden percében jelen volt az Istenre való hagyatkozás a megpróbáltatások, a kilátástalanságok, bizonytalanságok idején is. Merjük rábízni mi magunkat, családjainkat, arra, aki a gondok közepette is oltalmazója volt Jézusnak és Máriának is.

Ebben a templomban minden szentmise elején elimádkozzák az imát Szent Józsefhez. Mi is ezt tettük együtt zárásként:

Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak és Szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása. Ámen.

Ocsovainé Zsélyi Rita
lelkigondozó
Salgótarján
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT