VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A szeretet nagyböjtjének kezdetén...
2021. február 17.

Már a második nagyböjtünket éljük a járvány idején. A tavalyi évben még tele bizonytalansággal, kérdéssel, ugyanakkor reménységgel és a hamvazás szentelményének kiszolgáltatásával kezdtük meg a nagyböjtöt kórházi kápolnánkban szentmisével ünnepelve. Idén Ferenc pápa a szeretet nagyböjtjének megélésére kér mindannyiunkat, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat, aggódnak. A jövő miatti bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeként szereti őket ebben a járványos időben is. Napi szinten találkozunk a kórházban szenvedéssel, fájdalommal, kiszolgáltatottsággal, embert próbáló küzdelmekkel.

Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a betegeket, elesetteket, rászorulókat megbecsülni, tiszteletben tartani, hozzájuk fordulni, igényeik szerint szolgálatukra lenni. Az idei betegek világnapja és a nagyböjt kezdete is felhívja figyelmünket, hogy itt az alkalmas idő arra, hogy megnyissuk a szívünket a szükséget szenvedők felé, és biztató szavakkal szóljunk, amelyek bátorítanak, erőt adnak, vigasztalnak. Talán most még inkább szükség van az odaadó figyelemre, az értő meghallgatásra és a lehajló, együttérző melléállásra.

Mindig nagy öröm számomra a betegek kérdése, hogy most a héten honnan jön a tisztelendő úr? Lehet, hogy ez a kérdés másoknak, akár nővéreknek is, csak olyan általános, ugyanakkor számomra mély üzenetet hordoz, amit egy beteg fogalmazott meg: „Ha a tisztelendő olyan messziről idefárad, ilyen hóban is, és mi is fontosak vagyunk neki, akkor biztos az Úr Jézusnak is fontosak vagyunk, és már nem is vagyunk olyan egyedül – és ez örömmel tölti el az embert. Hála legyen érte!

Betegek világnapján és hamvazószerdán is hóesésben ünnepelhettünk. Így most a havas kórházi udvarról készült fotókkal és természeti képek kinyomtatásával kedveskedtem nekik a szentképek mellett. Más felekezetű, magát nem vallásosnak mondó beteg is örömmel fogadta a Szentatya üzenetét és együtt imádkoztunk műtét előtt álló kedves betegeinkért is. Külön hálás vagyok a kötözős nővér finom és tapintatos jelenlétéért, példaértékűnek tartom hozzáállását ahogyan hátrébb lépve, de becsatlakozva velünk imádkozott és végezte szolgálatát.

Hálatelt szívvel köszönöm meg a szentségi ellátásokat, amelyek ma is erőt és bátorítást adtak azon betegeknek, akik kérték és igényelték a találkozást a szentségi Jézussal. Mélyen megrendítő találkozásokat élhettünk meg a betegágyaknál a szobákban, térden állva, könnynek között, közös imádságban. Külön öröm volt jeleznem a nővérek és a főorvosnő hamvazás iránti igényét, ahogyan a korábbi években éltek is vele kápolnánkban. Idén, sajnos sajátos helyzetben vagyunk a hamvazást illetően is, ugyanakkor nagy örömmel fogadták az áldást, ami megerősítette őket a napi helytállásukban.

Áldja meg az Úr szolgálatukat és adjon erőt, kitartást, bátorságot és jó egészséget mindannyiunknak!

Ocsovainé Zsélyi Rita, lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT