VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betegek világnapja a szolnoki MÁV Kórházban
2021. február 12.

Tizenhatodik éve már a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának működésével egyházmegyénk területén lévő kórházainkban jelen van az a spirituális lelki szolgálat, amelyen keresztül a hitben is igyekszünk betegeinket támogatni kórházi bent léteik és kivizsgálásaik ideje alatt, így a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet intézményén belül is. Szolgálatunk évente megemlékezik a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e alkalmából - ami egyben a betegek világnapja is - a betegek mellett azokról is, akik életüket és hivatásukat az egészségügyi szolgálatnak rendelik, s bár a kórházi szentmise a Covid-járvány és az ezzel járó szigorítások miatt most ugyan elmaradt, de a megemlékezés és a betegek ellátása a napján idén is megtörtént.

Miután a Szentatya minden évben levélben fordul a betegekhez és az értük tevékenykedő orvosokhoz, nővérekhez, terapeutákhoz és önkéntesekhez, az idei 29. világnap alkalmából is szétosztásra kerültek a kórházban ezek a sorok, valamint szentképekkel és a szolnoki MÁV Kórházban több mint 10 éve szerkesztett Lelki Morzsák idézeteivel és gondolatgyűjteményével is kedveskedhetett lelkigondozói szolgálatunk a betegeknek. Külön megható élménynek számított a mai nap folyamán, hogy a napra pontosan 4 éve megtartott új imaszoba Teréz szobává avatásán is együtt ünnepelhettük ezt a jeles világnapot intézményünkben Artúr atyával, a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának vezetőjével, valamint az itt segédkező önkéntes beteglátogatóinkkal és a kórház dolgozóival, amivel kapcsolatban voltak igen tájékozott bent fekvőink most is, de élményszámba ment az újabb betegek számára is ennek az napnak és avatásnak a felelevenítése.

A szentségi ellátások iránti igények kapcsán idén Lédeczi Dénes atya örvendeztette meg az Oltáriszentséggel találkozni vágyó és a betegek szentségét kérő betegeinket, ami során nemcsak a katolikusok, de más keresztény felekezetűek is bekapcsolódtak az imádságba a betegágyak mellett a kórtermekben, s mindez a nemhívők esetében is méltóságot adott ennek a napnak.

Ferenc pápánk gondolatával kívánunk minden munkatársammal együtt ebben a jelenlegi járvány miatt különösen nehezített helyzetben minél jobb egészséget és az emberekért tenni akaró segítőket:

„… a szeretetparancsnak, amelyet Jézus tanítványaira hagyott, konkrét megvalósulása a betegekkel való kapcsolatban történik meg. Egy társadalom annál inkább emberi, minél inkább hatékonyan törődik a testvéri szeretet jegyében az esendő és szenvedő tagjaival. Törekedjünk e cél elérésére, hogy senki ne érezze magát egyedül, kirekesztve vagy magára hagyva.”

Dénesné Hédi lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT