VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Lelkigondozói képzés a Sapientia Főiskolán
2021. január 31.

Felvételi tájékoztató

PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS mesterképzés

SPECIALIZÁCIÓ: PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS (LELKIGONDOZÁS)

SZAK: PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

SPECIALIZÁCIÓK:

-  pasztorális tanácsadás (lelkigondozás)

SZINT/KÉPZÉSI IDŐ: MESTERKÉPZÉS, 4 FÉLÉV.

TAGOZAT: ESTI. (A tanítás szorgalmi időszakban havonta 2-3 hétvégén van, péntekenként 16 óra után és szombatonként teljes nap.)

LEÍRÁS: ITT

MILYEN VÉGZETTSÉGGEL LEHET A SZAKRA JELENTKEZNI?:

  • Feltétel nélkül elfogadott végzettségek: katekéta – lelkipásztori munkatárs BA diploma, diakónia BA diploma.
  • Feltétellel elfogadott végzettségek: más felsőfokú hitéleti képzésben szerzett diploma (egyéni elbírálás szerint)
  • Hitéleti végzettség hiányában, de BA diploma vagy hagyományos főiskolai vagy egyetemi diploma birtokában is lehet jelentkezni. Ez esetben további feltétel az 50 kredit értékű (2 féléves) teológiai felkészítő modul előzetes teljesítése.

A szak elvégzése személyi érettséget kíván. A jelentkezéshez alsó korhatárt nem határozunk meg, de a felvételkor előnyt élveznek a 25 év felettiek.

ÖNKÖLTSÉG: 160.000 FT/FÉLÉV (Az önköltség tartalmazza a félévente tartott pszichodráma kurzus díját is.)

JELENTKEZÉSI LAP: innen letölthető.

A jelentkezéshez szükséges mellékletek (csatolandó dokumentumok) a jelentkezési lapon olvashatóak. Ezeket a jelentkezési lappal együtt kell postai úton (H-1364 Budapest, Pf. 235) vagy személyesen (1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet 205. szoba) eljuttatni a főiskola Tanulmányi Osztályára a megadott határidőig.

BELSŐ FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA: A belső felvételi eljárás díja 3000 Ft, amit az intézmény számlaszámára (10201006-50062850-00000000) kell befizetni. A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját.

FELVÉTELI VIZSGA MÓDJA ÉS TARTALMA:

Pasztorális tanácsadás specializációra a jelentkezők összetett, gyakorlati jellegű feladatokat is tartalmazó alkalmassági vizsgát tesznek, amelynek célja a személyi érettség, problémalátás és problémamegoldás, konfliktuskezelés, kreativitás felmérése, a lelkigondozói hivatásra való alkalmasság vizsgálata, valamint a jelentkező szak iránti motivációjának megismerése. Erre a specializációra külön írásbeli vizsga nincs.

AJÁNLOTT IRODALOM:

Tomka Ferenc: Intézmény és Karizma az egyházban. Vázlatok a katolikus egyház szociológiájához, Országos Lelkipásztori Intézet – Katolikus Társadalomtudományi Akadémia, Budapest, 1991. (interneten elérhető: http://tomkaferenc.hu/wp-content/uploads/2015/07/Intézmény-és-karizma-az-egyházban.pdf)

Rosenberg, Marshall B.: A szavak ablakok vagy falak, IMIPrint Kft. Nyomda, Nyíregyháza, 2001.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Állami ösztöndíj: Mindenki jogosult tizenkét féléven át (támogatási idő) állami ösztöndíjas (államilag támogatott) formában felsőoktatási tanulmányokat folytatni. Állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre az jelentkezhet, aki még nem merítette ki a 12 félév támogatási idejét. Az eddig felhasznált állami támogatott félévekről információt a központi felsőoktatási információs rendszerből (FIR) nyerünk. A 2006 előtt végzett tanulmányokat automatikusan úgy tekintjük, hogy azok 7 állami támogatott félévet vettek igénybe. Ha a jelentkező 2006 előtti képzése valójában kevesebb mint 7 támogatott félévet vett igénybe (vagy egyáltalán nem vett igénybe támogatott félévet), akkor a jelentkezőnek a jelentkezési lap mellé a képző intézmény által, a tanulmányok féléveinek pénzügyi státuszáról kiállított igazolást is be kell nyújtania.

Az állami ösztöndíjas képzés feltételeiről részletesen itt olvashatnak.

Kimeneti követelmény: Az oklevél csak nyelvvizsga megszerzését követően bocsátható ki. A pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szakon az oklevél kiadásához kizárólag élő idegen nyelvből tett nyelvvizsga fogadható el. További részletek: itt.
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT