VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Karácsonykor a bennünk élő gyermek a csoda
2020. december 24.

Mi lehet a karácsonyi ünnep lényege idén egy kórházban? Nem sokan tudjuk ezt mélységben megragadni, megfogalmazni pláne nem, de mi az elmúlt napokban megéltünk valamit abból az égi örömből és szeretetből, ami után elindultak nemcsak a pásztorok a mezőről, de még a napkeleti bölcsek is a világ végéről, úgy kétezer évvel ezelőtt. Elindultak, mert ők is vágytak valami többre, mint amit a szemük meglát. És képesek voltak ráhagyatkozni egy csillagra is, csak távolabbra és mélyebbre lássanak a mindennapi valóságnál. Az elmúlt napokban újra megjelent ez a különös égi jel... Érdekes egybeesése az idei évvel, amikor szétesett mindenünk, ami eddig biztonságot adott. Lehet, hogy nekünk is valamit üzenhet ez a jelenség? Lehet, hogy új utat mutat?

A Pest Megyei Flór Ferenc kórházban elég nagy egységben léteztünk mi ebben az adventi időszakban: összefogtunk házon belül a dolgozókkal, összefogtunk a kórházhoz tartozó közösségekkel, összefogtunk ökumenikusan is a környék jószándékú embereivel, művészeivel. És mindenki tette szép csöndben, békésen és nyugodtan a dolgát. Adta a talentumát oda, ahol a legnagyobb ínség volt rá.

Karácsonynak a közelében dr. Faragó Artúr atyával, szolgálatunk vezetőjével és Dévény Krisztinával, egy református óvoda képviselőjével körbejártuk a kórházat és a betegeknek karácsonyi énekeket énekeltünk, szaloncukrot, újságot és gyermekrajzokat osztogattunk, a dolgozókat pedig igazi kézműves ajándékokkal ajándékoztunk meg.

Jók voltak ezek a mai találkozások, sokat adtak mindannyiunknak. A régi énekeink a legtöbb szobában közös énekléssé alakultak, aminek mindannyian nagyon örültünk. A Covid osztályokra is kaptunk bejutási engedélyt, hogy az ottani betegeket is egy kis karácsonyi hangulatban részesítsük. Nagyon örültek nekünk, megható volt látni a fájdalom, de az öröm könnyeit is a szemeikben. Jól jöttek nekik a lelaminált gyermeki rajzok, melyek lehetőséget nyújtanak a bezártságban egy kicsit közelebb kerülni az ünnephez. Több olyan beteggel is találkoztunk, aki nagyon vágyott adakozni a kapott jóságért, ők egy konkrét imaszándékot bevállalva viszonozhatták az ajándékot.

A kórtermi látogatásaink után megérkezett a Gödöllői Premontrei Gimnázium 10a. osztálya Vassné Szlovenszky Szilvia osztályfőnökkel és a 10c.osztály Erdélyi Zsuzsanna osztályfőnökkel. Az esti fényekben a Juverka családi együttes vezetésével hosszasan karácsonyi dalokat énekeltünk a kórház körül. Egyik néni kendővel integetett ki az ablakon már az összehangoló próba alatt is, annyira megörült nekünk.

A mai nap után is csupa hálával tartozunk sokaknak:

 • A Gödöllői Református Óvoda családjainak a kétszáz gyönyörűséges kézműves ajándékért
 • A Gödöllői Premontrei Gimnázium 10a. és 10c. osztályának a mozgó s éneklő karácsonyi ünnepért, amivel nemcsak a betegeket, a dolgozókat, de még az elfáradt lelkigondozót is jól átmelengették
 • A Gödöllői Premontrei Gimnázium művészeti tanárainak, akik a tanulókkal együtt több száz képeslapot készítettek a dolgozóknak
 • A Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanítóinak, diákjainak, akik ezer fölötti gyerekrajzot küldtek a betegeknek
 • A Gödöllői Katolikus Óvoda pedagógusainak és ovisainak a szépséges csillogó képeslapokért
 • A Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem óvodájának a sok szép lelaminált karácsonyfadíszért, lelki-pirines könyvjelzőért, bátorító üzenetért
 • Kuzmányi Istvánnak, a Magyar Kurír főszerkesztőjének, aki egy decemberi Adoremus csomaggal járult hozzá a betegek és dolgozók lelkének erősítéséhez
 • Kolozs Tímeának, a Pendely Műhely varrónőjének, aki két szép gallért varrt nekünk Artúr atyával, hogy a Covidon is egy kicsit „csinos karácsonyi” öltözetünk lehessen
 • Paulinuszné Erőss Eszter édesanyának, aki egy nagyon komoly „Imaszándék csomagot” szervezett össze az adakozni vágyakozó betegeknek
 • Szabó László, Méhes Zsuzsa és Szabó Jenőné Nagy Gabriella hitoktatóknak, akik hittanosaikkal lelaminált képeslapokat készítettek, amit a Covidos betegek lefertőtlenítve talán haza is vihetnek
 • Szabó Jenőné Nagy Gabriella hitoktatóknak és kis hittanosainak a nagy doboz ötletesen válogatott édesség adományért, amit a Pszichiátriai betegeknek osztottunk ki pár nappal ezelőtt mindenki meghatódására és örömére
 • Mennyei Atyánknak, aki ennek az ügynek az útját is szépen és gördülékenyen egyengette az elmúlt napokban

Gyermekkorom egyik kedvenc karácsonyi énekével-ha már a járvány miatt én magam is csak lélekben járok haza- szeretnék mindenkinek egy olyan meghitt karácsonyi ünnepet kívánni idénre, amikor a középpontban a „gyermek” lesz: a gyermek Jézus és a mi gyermeki lelkünk!

Az ősi jóslat beteljesült, miénk a Megváltó!
Övé az ég és övé a föld, akit ma hirdet angyalszó.

Falu szélén, barlang mélyén, Máriának szűz karján
Kicsi gyermek nyugszik békén, aludj, édes Jézuskám!

Öreg pásztor és kis bojtár angyalszót hall éjféltájt.
Betlehemben megláthatják a kis Jézust és anyját.

Mi is menjünk, vígan járjunk, vezet égi fényesség,
Hiszen Ő lesz boldogságunk, akit rég vár föld és ég.

Bálint Brigitta lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT