VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Valóra vált édes álom! Áldott Ünnep, szent Karácsony!
2020. december 23.

Az idei karácsony mindannyiunknak egész más, mint a korábbi években, a várakozás örömében és ugyanakkor bizonytalansággal és félelemmel telin, de vágyakozva a Szent Ünnepre, az Úr Jézus születésére. A Szállást keres a Szent Család imádságot szobáról szobára imádkoztuk együtt. Volt beteg, aki még emlékezett régről, hogy milyen szép is volt ünnepelni együtt a kápolnánkban. Hát valóban, tavaly még csoportokkal, betlehemesekkel, énekesekkel együtt szerveztük a karácsonyi ünnepségünket. Idén a járvány miatt minden másként van, egyedül a Jóisten segítségében bízva próbálom mégis széppé tenni az Úr Jézus születésére való megemlékezést, hogy talán a mi szíveinkben is megszülethet az ünnepre a Kisded Jézus. Emlékezgetve a régi karácsonyokra, illatokra, ízekre, szokásokra. Idézgetve versekből, történetekből: „Szent József és Mária útra indulának Jeruzsálemben, mert szállást nem találnak. Látják Szűz Mária szülő állapotját. Mindenki azt mondja: Nem adhatok szállást." Igazán mélyen megérintő gondolatok ezek így járvány idején különösen, hisz ideiglenes kápolnánk készenléti raktár most, valójában nálunk sem talált szállást a Szent Család, és az ott lévő szépséges betlehemünk helyett egy nagyon egyszerű kis saját betlehemmel jártam idén a szobákat.

Ugyanakkor ez a helyzet szembesít minket törékenységünkkel, elesettségünkkel, és még nagyobb alázatra int bennünket. A betlehemi barlang egyszerűsége, szegényessége és nem igazán otthonos volta is rávilágíthat erre a mostani állapotra. Ez az idei Advent az apró örömök ideje volt számomra. Külön hálás lehettem a találkozásokért, a meghitt beszélgetésekért, amelyekre a szobákban is, és nem csak a kórházi folyosókon volt lehetőségem. Külön aprócska öröm volt, ha átadhattam szívélyes üzeneteket, jókívánságokat és biztosíthattam a benn lévőket, hogy szeretteik gondolnak rájuk. Ez a csomagok küldésében is kifejeződik, hiszen a csomagküldési szabályok is megváltoztak a járvány idején. Milyen jó, hogy van kitől várni még csomagot és milyen jó kapni is! Hálás vagyok, hogy olyan egyedi és szépséges szentképeket, szaloncukrot és mandarint is osztogathattam, amit másoktól kaptam, és mégis nekem köszönték meg. Igyekeztem egyformán osztogatni a szobákban, külön öröm, hogy mindig volt elég. Gyermekkorom betlehemes szövegeit gyakran idézgethettem, hiszem mind a mai napig örök érvényű gondolatok: „Édes Jézus, add nekünk! Egészségünk, kenyerünk!" Hálás vagyok, hogy volt kikkel megosztanom ezen gondolatokat.

Hálatelt szívvel köszönöm meg azon hozzátartozók, nővérek bizalmát is, akikkel gyászukban is osztozhattam. Nehéz és embert próbáló időszak, mikor fiatal férj, családapa, édesanya elvesztésében állok mellettük, miközben karácsony szent ünnepére, az Úr Krisztus születésnapjára készülődünk. Nem szükséges szavakat, mondatokat mondanunk, hiszen a támogató, együttérző jelenlét, bátor helytállás olykor többet segíthet, mint az üres szavak a fájdalom, a gyász idején.

Szent Lázár napi ünnepi szentmisénket sem a kórházi kápolnánkban, hanem a Salgótarjáni Főplébánia templomban tartottuk meg a Szent Lázár Lovagrend jelenlétében, akik idén nem a megszokott módon, de mégis megajándékozták a hajléktalanokat és hozzájuk fordulókat, a rászoruló gyermekeknek pedig egy sajátos módon készített ajándékcsomagokkal kedveskedtek. A szeretet találékony és megtalálja az utat a nyitott szívekhez. Akár egy fenyőfa alá tett csomaggal is egy kertben. Hála és köszönet nekik, értük, a találékonyságukért külön is.

Kórházunk idén 150 éves, de ezt az ünnepet sem tudtuk idén megülni, hanem online módon ünnepelhettünk együtt „Kórházunk múltja, jelene és jövője” címmel, régi képeslapok, fényképek segítségével emlékezve, és bizakodással, hogy az építkezés és a járvány megszűnésével újra tudunk együtt méltón örömmel ünnepelni.

Tavaly már szerepelt kórházunkban Tóthné Molnár Marianna kántor, az ő kis Gyertyaláng kórusával, idén a járvány miatt ez sem volt lehetséges, de Marianna énekével, a kórház udvarán, köszöntük meg a dolgozóknak az emberséges, odaadó és embert próbáló munkájukat. Hála és köszönet mindenki áldozatos szolgálatáért. Marianna karácsonyi énekválasztásai könnyeket csalogattak szemeinkbe, tapsoló kezeket az ablakokban. Hálatelt szívvel köszönjük meg szolgálatát.

Benkó Fruzsina, aki már szintén részt vállalt korábbi években karácsonyi műsorainkban, idén is elvállalta az éneklést kinn az udvaron a fenyő alatt. Fruzsina betartva szigorú szabályokat, kórházunk munkatársaként is aktívan részt vesz a covidos betegek ápolásában, énekhangjával azon betegeknek és dolgozóknak is kedveskedett, akik az idei karácsonyt kórházunk falai között töltik. Az ő énekhangja gyógyír, lelket melengető mindannyiunknak. Köszönjük neki az énekválasztások egyediségét is.

Hálás szívvel köszönöm meg Artúr atyának és mindazon atyáknak, az evangélikus lelkész úrnak, a református lelkésznőnek, akik nyitott szívvel, készségesen és lehajló szeretettel fordulnak betegeink felé a járvány idején is, betartva a szabályokat ellátják betegeinket. Külön köszönet a kórházunk vezetőségének, akik a járvány kezdete óta is lehetővé tették szolgálatunk működését, a szentségek zavartalan kiszolgáltatásának lehetőségét. Az osztályok megértését és türelmét, mikor a számukra nem a legmegfelelőbb időpontban érkeztünk az atyákkal. Portaszolgálatnak, akik a parkolási lehetőségben és a biztonságos bejövetelben segítik az atyákat és lelkészeket.

Hálás szeretettel gondolok munkatársaimra, akikkel a személyes találkozásokat nélkülözve is tudunk egymásra szeretettel és imával gondolni.

Minden kedves munkatársamnak és jóakaratú embernek Istentől áldott, egészségben telő karácsonyt kívánok!

„Megnyílott a Szép Mennyország drága arany kapuja,
Régen várta már a világ, mikor lesz már hajnala,
Kivirult az égi rózsa, földre szállt az Isten fia,
magas égből, Szentlélektől áldott lett Szűz Mária."

Ocsovainé Zsélyi Rita, lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT