VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeltük a pásztói kórház kápolnájában
2020. szeptember 18.

2020. szeptember 16-án örömmel gyűltünk össze a betegekkel a kórház kápolnájában búcsúi szentmisére. A kápolna a kórház fő épületének negyedik emeletén található, lifttel jól megközelíthető a nehezen mozgó rehabilitációs betegeknek is. Simon Gáspár Balázs káplán atyával felkerestük és szentségekkel elláttuk a fekvő betegeket az osztályokon, majd az atya gyóntatott a kápolnában.

Mivel a pásztói kórház krónikus rehabilitációs intézmény, az osztályokon általában három hetet töltenek el a betegek, megismerjük, örömmel üdvözöljük egymást. A felolvasás szolgálatára is jelentkezett egy beteg.

Balázs atya szentbeszédében felhívta a figyelmünket, hogy az élet fájának bizonyult Krisztus keresztje. Életet adó fa, amely számunkra győzedelmi zászlót jelenti. Nem értjük, nem látjuk sokszor a szenvedéseink mikéntjét, ám mégis föltekintünk erre a fára, ahogy Jézus mondta az evangéliumban Nikodémusnak, úgy emelik föl az ember fiát, hogy aki hisz benne el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mózes idejében a rézkígyó fölemelése, a hittel való rátekintés menekítette meg a kígyómarás után a pusztában levő választott népet miután fellázadtak Isten ellen. Sokszor és sokféle terveket szövünk életünk folyamán, de az a fontos, hogy Isten gondolatai, terve szerint éljük a mindennapjainkat. Ehhez azonban élő hittel kell feltekintenünk arra a keresztre, amely az üdvösséget jelenti mindannyiunk számára. A Golgotai áldozat jelenik meg számunkra minden egyes alkalommal, amikor az oltáron Krisztus szent teste és vére jelenvalóvá válik számunkra, és jelenvalóvá válik nagypéntek titka és a föltámadás titka. A halál megszentelődése és az örök élet, az új élet, lehetőségi feltétele. Balázs atya kiemelte, mennyire fontos, hogy imádkozzunk egymásért, mert az imáink mindig célba érnek, még ha nem is tudunk róla.

A mise után szentképekkel ajándékoztuk meg a betegeket, akik láthatóan lélekben megerősödve, mosolyogva, beszélgetve tértek vissza az osztályokra.

Szent Kereszt áldunk téged és magasztalunk, mert teáltalad nyert üdvösséget a világ!

Jagicza Józsefné lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT