VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Búcsú a betegekkel, ellátottakkal
2020. augusztus 4.

Augusztus 3-án, már tizenegyedik alkalommal juthattunk el Mátraverebély-Szentkútra, Isten kegyelméből a járvány után. Útközben imádkozva, énekelve hangolódtunk a közös ünneplésre. Hálásak voltunk, mert többen elmondták, attól tartottak, idén nem lesz lehetőség eljutni a zarándoklatra.

Énekelve vonultunk be a kegyhelyre, elől a kereszttel. Szívünkben magunkkal vittük élő és elhunyt rokonainkat, ismerőseinket, azokat, akik már nem jöhetnek többet velünk zarándokolni. Betegeinkért, kórházunk dolgozóiért. Többen meggyóntunk, a szentmisén megáldoztunk, és sokan a betegek kenetében is részesültek.

Marton Zsolt váci megyéspüpök prédikációjának elején Szent Pál apostol fogságban írt egyik mondatát idézte: „Isten igéje nincs megbilincselve.” A vírus sem tud megakadályozni minket, hogy Isten szeretetében részesüljünk, hallhatjuk az Ő igéjét és részesülünk az Oltáriszentségben, illetve a betegek szentségében.

„A ferences rend híres és sok kegyelmet közvetítő búcsú ünnepén vagyunk együtt.” Porciunkula (mely név azt jelenti, „kicsi rész”) eredetileg az Angyalos Boldogasszony nevét viselő kápolna volt, Assisitől délre. Felszentelésének napját ünnepeljük. Szent Ferenc életében nagy jelentőséggel bírt helyről van szó, itt hallotta meg a szent szegénységnek az evangéliumát, itt ebben a kápolnában öltöztette be Assisi Szt. Klárát. Emellett épült az első ferences kolostor az „anyaház”. Itt halt meg Szent Ferenc. Egy alkalommal ebben a kápolnában megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, és biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc azt kérte, hogy aki ezt a kápolnát meglátogatja, teljes búcsút nyerhessen. Ezután a pápához ment ezzel a kéréssel, és a pápa engedélyezte a Porcinkula búcsút.

Püspök Úr elmondta, hogy aki ezen a napon meglátogat egy templomot, meggyón, megáldozik, a pápa szándékára imádkozik, teljes búcsúban lesz része. Beszélt a „búcsú” szó jelentéséről. Valakitől búcsút venni, szomorú dolog, vagy örök búcsút venni attól, aki már elhunyt. A templombúcsú nem ilyen, itt a „bűnöktől való búcsúzkodást” jelenti. Örömünnep, meghívás a megtérésre, bűnbánatra, újrakezdésre.

Püspök Atya kiemelte, hogy mennyire fontosak és értékesek az idősek, a betegek! „Kedves idős testvérek! Kedves, betegséggel küzdő testvérek! Fontosak vagytok, értékesek vagytok!” A betegek kenetének kiszolgáltatása következett a prédikáció után.

Örömmel üdvözöltük egymást a különböző intézmények lakóival, dolgozóival. A sok ismerős arc, a kedves tekintetek, mosolygós arcok, a találkozások nagyon megerősítőek voltak! Együtt lenni, együtt imádkozni különös kegyelem, főleg egy nehéz időszak után. Istennek legyen hála!

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik támogattak minket abban, hogy ez a zarándoklat megvalósulhasson, sokunk örömére, lelki épülésére!

Szitáné Andi
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT