VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Az Öröm útján örömmel
2020. június 24.

Az elmúlt három hónapban a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának dolgozói, önkéntesei, a kistarcsai kórházban nagyon bezárkóztak, eléggé szétszéledtek. Mindenki otthonról próbált úgy helyt állni, ahogyan a lelkiismerete mutatta. Sok mindent el kellett engedni: a megszokott jócselekedet, az evangélium hirdetése, a krisztusi tanításról való tanúságtevés egészen újszerű lett. A lelkigondozók telefonon és lélekben, az önkéntesek pedig többnyire imában hordozták a rájuk bízottakat. Őszintén elmondhatjuk, hogy ahányan vagyunk annyi körülményben és annyiféleképpen álltunk helyt. Egy közös pontunk volt: senkinek sem volt könnyű.

Egy ilyen időszak veszély, de esély is egyben. Veszély, mert a külvilágban történő hatások eléggé dermesztőek, de ugyanakkor esély is, hiszen a lelkünk mélyén a Jóisten nagyon szépen mutatja az utat, ha Őt s a tanításait komolyan vesszük. „ … én veletek vagyok mindennap….”  (Máté 28,20) Megpróbáltunk eléggé elcsöndesedni, elmélyülni, de közben telefonon egymásban is tartani a lelket, hogy az emberi kapcsolódás azért megmaradjon.

Június elején, a járványveszély fokozatos lazításakor, megkérdeztük önkéntes beteglátogatóinkat, hogy ők mit gondolnak egy csoporttalálkozóról? Kivétel nélkül mindenki igen mondott a lehetőségre. Június 23-án,  a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház csodálatos parkjában, „levendulás kerti piknik”-et tartottunk. Csöndesen, megrendülve, de hálás szívvel gyűltünk össze kórházunk hátsó udvarának egy csöndes zugában, hogy ÖRÖMUTAT járjunk Artúr atya vezetésével.

Az egyes állomások tartalma, mondanivalója, soha nem volt ennyire aktuális, mint most. Soha nem szóltak az egyes sorok ennyire mélyre szántóan, lelket megörvendeztetően, mint a mostani bezárt időszak után. Megható volt átélni azt, amit az apostolok is húsvét után, mikor a sok kétely, a sok bizonytalanság, a sok kérdés bennük egyszer csak bizonyossághoz érkezett: JÉZUS ÉL, FELTÁMADT! Ő nem hagyott el bennünket, itt van velünk! Itt van, mutatja önmagát és megerősít bennünket, hiszen lángol a szívünk, miközben imádkozunk. Az imádság után mindenki megosztotta a karantén alatti érzéseit, örömét, bánatát.

A csoport tagjai megtapasztalták, hogy a Szentlélekre figyelve jó ötleteket kaphatunk, kreatívvá válhatunk a   szolgáló szeretetre. A járvány nehéz időszakában, nagyobb önismeretet, új tapasztalatokat, a leleményes szeretetet megélését is átélhettük. Beszéltünk arról is ki hogyan látja szolgálatát a járványveszély fennállásának fényében.

Az imádság és beszélgetés után minden család ízvilága terítékre került, örömmel és tervezgetve a jövőt zártuk ezt a szabadtéri találkozást. Minden önkéntesünknek apró ajándékokkal is készültünk, hogy a „levendulás illat és nyugalom” átjárja a nyár további napjait is.

Bálint Brigitta és Szabóné Szekeres Ildikó lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT