VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A betegek szentsége erő
2020. február 17.

Évről évre a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban nagy örömmel készülődünk ilyenkor februárban, hogy a kórházban lévőket a betegek világnapi ünnepség keretein belül egy kicsit más létmódba segítsük: hogy ne a betegségüknél maradjanak meg, hanem tudjanak távlatokat is szemlélni.

Ferenc pápa az idei évben, a betegekhez írt  levelében kiemeli, hogy akik megfáradnak és terhekkel küzdenek, azok különösen is magukhoz vonzzák Jézus tekintetét és szívét. Mi ezt a pápai körlevelet és  az ünnepi szentmise meghívóját, imádságokat és szentképeket egész héten ajándékoztuk a betegeknek és hívtuk őket, hogy a szombati ünnepi szentmisén együtt kérhessük a gyógyulás, a felépülés kegyelmét.

Szombaton délelőtt az önkénteseink segítettek lekísérni azokat a betegeket, akik vágytak ünnepelni és akiknek volt is erejük egy óra hosszát jelen lenni a szentmisén. A szentmisét dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész mutatta be, aki szentbeszédében kiemelte, hogy Jézus a parancsolatokkal kapcsolatban nagy távlatokat nyit és nem a puszta értelmi magyarázatok szintjén köti le a figyelmünket. Így például a harag,a kapcsolatok, de a betegség is egy nagy misztérium, amit csak úgy tudunk igazán mélyen értelmezni, ha a szívünkbe tekintünk és a Jóistennel ebben a csöndes elidőzésben megszűrjük az életünket.

Azt is jó volt hallani,hogy a Jóisten soha nem hagy el bennünket, még a legkiszolgáltatottabb helyzetekben is vannak emberi küldöttei, akik mellénk tudnak állni. A betegek szentsége például egy ilyen nagyon kézzel fogható “erő”, aminek kifejezetten az a célja,hogy az egész ember gyógyuljon és talpra álljon rövid és hosszú távon egyaránt.

A szentbeszéd után ennek a szentségnek a kiszolgáltatása sokunkat megrendített, öröm volt tapasztalni, hogy Jézus által a beteg emberhez is elérkezik a kereszthordozás mintája, ereje. És egy idő után a sötétség mélyére a fény is besüt, ha hinni tudunk benne és egymás szeretetteljes támaszai, segítői is vagyunk. Mivel a természetfeletti a természetesre épít, ezért ezt a természetes alapot próbálja szolgálatunk évről évre a betegeknek szeretettel biztosítani.

A szentmise végén emléklapot kaptak a betegek az ünnep emlékezetessé tételére és két helyszínen is válogathattak szentképeket és szép olvasmányokat, melyeket örömmel vittek még a szobatársaiknak is.
Artúr atya a szentmise után még huszonhat beteget látott el a kórtermekben, mert ők gyengeségük miatt nem tudtak jelen lenni ezen az ünnepségen.

A találkozásban, a szentségben, a szentmisében mindig erő van! Hálával tartozunk azoknak, akik segítették ennek a szép ünnepnek a létrejöttét, megvalósulását. Isten áldja őket és adjon sok erőt a továbbiakban is, hogy még sokakat szolgálhassunk így együtt!

Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT