VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Betegek szentségének kiszolgáltatása a pásztói kórházban
2020. február 13.

2020. február 12-én, délután Kantár Norbert káplán atyával meglátogattuk azokat a fekvő betegeket a kórházi osztályokon, akik előzőleg kérték a szentségi ellátást. Sokan örömmel vették fel a betegek szentségét is. Már múlik az emberekben a félelem, hogy ez a szentség az utolsó kenet, és aki ezt felveszi, annak már meg kell halnia. Bizony sokszor el kell mondani, ahogy a nevében is benne van, betegek szentsége, segít és megerősít általa az Isten, velünk van a szenvedéseinkben.

A pásztói kórházban minden szerdán van szentmise a kórházkápolnában. Amikor hívogattam a betegeket, felhívtam a figyelmet, hogy jöjjenek hamarabb, hogy el tudják végezni a szentgyónásukat is.

17 órára megtelt a kápolna. Norbert atya a szentbeszédben kiemelte, benne van a szentírásban, a zsoltáros mondja: kenyeret terem a föld és bort, hogy vidámítsa az ember szívét. Isten azt akarja, hogy az ember boldog legyen. És ehhez szükséges a szabadulás. A betegségektől is szeretnénk szabadulni, gyógyulni. A betegség mindig valamit előre mutat. Rádöbbenünk a mulandóságunkra. Isten mindenható, az ember szeretne kézzelfoghatóan bizonyítékokra támaszkodni, és amikor ezek elillannak, hajlamosak vagyunk kétségbe vonni Isten akaratát. Hinni kell Istenben, fogadjuk el azért, mert Ő mondta. Azt akarja, az ember boldog legyen és eljusson az örök életre.

A szentbeszéd után Norbert atya kiszolgáltatta a betegek szentségét, majd magunkhoz vettük Krisztus testét. Ez csodálatos titok, kimeríthetetlen Misztérium, feltöltődés, erő a továbblépéshez, segítség és mankó a mindennapokhoz.

Öröm volt látni, ahogy a betegek megnyugodva, mosolyogva tértek vissza a kórházi osztályokra.

Jagicza Józsefné, lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT