VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A kispapok a betegágyhoz lépnek
2020. február 9.

Oda mersz lépni a betegágyhoz?

Mindannyian találkozunk határhelyzetekkel életünk során. Ilyenek például a születések, betegségek, hosszú távú döntéseink és a halál megtapasztalása is Ezek azok a pillanatok, amikor meg kell állnunk, és reflektálnunk kell önmagunkra, cselekedeteinkre. Ezen élmények adják személyiségünk, lelki érzékenységünk színezetét. A lelkigondozói szolgálatban is mindennaposak ezek a határhelyzetek.

A kórházi gyakorlatot az irgalmas rendi kórház falai között töltöttük. Gyakornokként részt vettünk a lelkigondozói szolgálat munkájában Búza Patrik lelkigondozó szárnyai alatt. Nehéz meghatározni pontosan, mi is a legfőbb feladata a lelkigondozónak.

Számomra az adta a legfőbb erejét ennek a szolgálatnak, hogy megszólíthatóak voltunk, és volt időnk arra, hogy meghallgassuk az emberek legbelsőbb fájdalmait, gyászait betegágyuk mellett. Fel lettünk szabadítva a világ rohanásából a szenvedők szolgálatára azzal, hogy időt adhattunk nekik. Több kórházi osztályon voltunk elosztva, rengeteg tapasztalatot tudtunk megosztani egymással, gyakori reflexióink és supervizioinkon. A kórház lakóival való foglalkozás során mi is határhelyzetekbe kerültünk azzal, hogy segítettünk hordozni keresztjeiket. Kezdve ezt a gyász feldolgozásában való segítséggel, az elhagyatottság, elutasítás érzésének küzdelmeivel.

Számomra felért ez a kórházi gyakorlat egy lelkigyakorlattal. Nagyon jólesett szolgálat után betérni a kórház kápolnájába, hálát adni a napért, és imádkozni azokért, akiket aznap meghallgattam. Többünk tapasztalata az volt, hogy bár kevesen kérik kifejezetten ezt a szolgálatot, a gyakorlatban sokkal többen vannak azok, akiknek szükségük van beszélgetésre, vagy csak arra, hogy meglátogassák,vagy emberszámba vegyék őket. Érdekességként elmondhatom, hogy az értük való közbenjáró imát egyik beteg sem utasította vissza, akkor sem, ha nem volt vallásos.

A címben szereplő kérdés válaszra, választásra ösztönöz. A mi feladatunk volt oda lépni a beteg ágyához. Többször volt „nem” a válasz a beszélgetésre, ez érthető, a kórház az egy ilyen hely. Mindazonáltal mindannyian megküzdöttük a saját kríziseinket, határhelyzeteinket, és rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk a gyakorlat során.

Babinszki Tamás

Nyári lelkipásztori gyakorlat

Augusztus végén a Központi Szeminárium végzős papnövedékei részt vettek a Budai Irgalmasrendi Kórházban egy négynapos lelkigondozói gyakorlaton. Egy-egy nyári pasztorális feladatnak az a célja, hogy az elméleti ismeretek mellé tapasztalatokat is gyűjtsünk, hisz egy pap életének szerves része a betegekkel való törődés, kapcsolattartás.

Mindnyájan más háttérrel rendelkezünk: van, aki otthon ápolta idős rokonait, van, akinek családjából sokan az egészségügyben dolgoznak. De olyan is akad, aki eddig még nem sokszor fordult meg kórházban és beteg emberekkel sem találkozott.

Épp ezért volt ez mérföldkő mindnyájunknak. Buza Patrik lelkigondozó megosztotta velünk a lelkigondozás elméleti és gyakorlati alapjait, de a legfontosabb, amit átadott, a szolgálat lelkülete, ami az egész lényege. Azzal a „megszentelt figyelemmel” jelen lenni egy beszélgetésben, amire mindnyájan éhezünk. Isten jelenlétét ajándékozni a másik embernek csupán azáltal, hogy meghallgatom őt.

Nekem ez egy nagyon felszabadító élmény volt: minden előzetes elvárás, teljesítményvágy nélkül beszélgetést kezdeményezni, és Istenre bízni azt, hogy mi alakul. Általában úgy élünk egymás mellett, hogy azt szajkózzuk: semmi közöm a másikhoz. Isten országának viszont éppen nem ez az életfelfogása, hanem hogy „bárkihez közöm lehet”, sőt: mindenkihez közöm van.

Mindez olyan értelemben, hogy ha bárkin úgy látom, mikor az utcán járok, hogy nyomasztja valami, elmegyek mellette, hisz – egyébként érthető okokból – ez az elfogadott társadalmi szokás. A kórházban viszont teljesen szabadon ajánlhattam fel egy beszélgetést, elfogadva, ha a másik fél nem vevő rá.

Örülök, hogy ha csak egy kicsit is, de részese voltam a kórház életének!

Ondi Alex
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT