VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Karácsony készül emberek
2019. december 23.

„Karácsony készül, emberek!”
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek
Hogy emberek lehessetek!”

Szent Lázár, kórházunk és kápolnánk védőszentjének ünnepe december 17-én van, tehát már a 3. gyertya is ég az adventi koszorún, s ünnepváró hangulatban készülünk a szent ünnepre. „Karácsony készül, emberek!”  Wass Albert karácsonyi verssorával indítottuk készületünket idei adventünkben. Karácsonyfánk, amelyet dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr adományozott kápolnánknak, már a szent Lázár napi szentmisén ott illatozott mindannyiunk örömére.  Körbeálltuk, megcsodáltuk, igazi gyermeki örömmel az Úristen végtelen szeretetéért, jóságáért hálaadással, hogy megérhettük ezt a szép ünnepet.

A feldíszített karácsonyfa, a padokra kirakott kis ajándékok, az egymásra figyelő tekintetek és jó cselekedeteink, mind-mind apró kis lépések ünnepi készületünkben.  Minden évben igyekszünk méltón, alázattal és megújulva, lelkünket is felkészítve várni Urunk születésének ünnepét. A gyertyák fényénél hálát adva az egész évben kapott kegyelmekért, ajándékokért, egymásért, a szolgálatért.  Hála és köszönet a szolgálatot teljesítő önkéntes beteglátogatókért, akik az ünnep idején is versekkel, ajándékokkal kedveskedtek betegeinknek, apró örömet és derűt sugározva az osztályokon.

Az adventi első gyertyát a főigazgató úr felesége gyújtotta meg kápolnánkban, a szentmisét pedig dr. Faragó Artúr kórházlelkész atya mutatta be. Az önkéntes beteglátogatók versekkel és karácsonyi történettel kedveskedtek a jelenlévőknek, ünnepélyessé téve idei advent első hetét. Hétről-hétre igyekeztünk apró jócselekedetekkel és nagy szeretettel odafordulni beteg és szenvedő embertársaink felé. A karácsonyi Kísérő mellé szentképet, szaloncukrot és gyerekek rajzait is átnyújtottuk betegeinknek, akik hálásan köszönték a számukra csodás ajándékokat.

A Szent Lázár napi ünnepi szentmisét Hlédik László atya mutatta be kórházkápolnánkban, előtte pedig a lovagrend tagjai megkoszorúzták Szent Lázár szobrát. Sasvári Erzsébet főorvos asszony verseivel örvendeztetett meg minket. Az ünnepi szentmisét követően a lovagrend tagjai ajándékokkal kedveskedtek a jelenlévő betegeknek és dolgozóknak.

Karácsony ünnepéhez közeledve Pálfalvi Tamás atyával jártuk végig az osztályokat, s látogattuk meg betegeinket, számukra is elvíve az örömhírt, és az Úr Jézust. Kegyelmi pillanatok, amikor a gyónás és szentáldozás után mély csend és megnyugvás költözik a szobákba és szívekbe, és tán valahol karácsonyi angyalok dalát is hallani vélték. Apró fenyőággal próbáltam becsempészni a szobákba karácsony illatát sokak örömére.

December 23-án, délután gyermekek érkeztek énekelve a Reuma és Rehabilitációs osztályok közötti átjáróba, ahol is betlehemes játékkal kedveskedtek a betegeknek és a dolgozóknak.  A dolgozók és önkéntesek segítségével félkörbe ültettük a betegeket, majd pedig izgatottan vártuk a gyermekeket. Az ünnepi ráhangolódásunkat Forgács Erzsébet, kórházunk dolgozója karácsonyi énekekkel segítette mindannyiunk örömére. Erzsike igazi átéléssel osztotta meg kincseit és ajándék dalait a hallgatósággal. Többen is vele énekeltek, hálás és nyitott szívvel.

A gyermekek műsora sokak szemébe könnyeket csalogatott, hisz a jelenlévők itt töltik benn a szent ünnepet, így nekik most született meg a kis Jézus, és részesei lehettek a csodának.

A műsor végén Molnár Mariann kántor és a Gyertyaláng Kiskórus adott ünnepi hangversenyt. A „Rossz a Jézus Kis csizmája” ének hallatán az idős betegek egymást ölelgetve, hajoltak egymás felé, és kívántak egymásnak áldott, szent ünnepet. Megszületett az igazi nagy csoda, ahogyan Gyökössy Endre A szeretet nagy csodája című elbeszélésében olvashattuk két kérdésben: Hozzám jöttél? Nekem adod? Igen, ebben rejlik a karácsony égi misztériuma: Ő hozzánk jött! Isten nekünk adta Önmagát egy kisgyermekben. Hála legyen Istennek!

Hálatelt szívvel köszönöm meg a kórházban szolgálatot vállaló és teljesítő atyáknak a szentségi ellátásokat, a hétről-hétre bemutatott szentmiseáldozat kegyelmeit, dr. Faragó Artúr atyának a szolgálat vezetőjének a kezdetektől nyújtott mindennemű segítségét és szolgálatát. A Jóisten áldása és kegyelme kísérje életüket és papi szolgálatukat!

Köszönöm Pálfalvi Tamás atyának, a szereplő gyermekeknek, a dolgozóknak, az önkénteseknek, és mindazoknak, akik bármilyen módon, akár egy fohásszal, imádsággal is hozzájárultak ahhoz, hogy betegeinknek örömet, lelki felüdülést, vigaszt nyújthattunk karácsony szent ünnepén, hogy mindannyiunk szívében megszülethessen az Úr Jézus Krisztus!

Kegyelmekben gazdag áldott ünnepeket és egészségben telő új esztendőt mindannyiunknak!

„ Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert. De az aztán Ember legyen!” (Fekete István)

Ocsovainé Zsélyi Rita lelkigondozó, Salgótarján

 

 

 
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT