VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Karácsony előtt minden gyermek nagyot álmodik
2019. december 23.

Karácsony küszöbén állunk, már minden oldalról, minden kis ösvényről közeledünk a születés élményéhez. Öröm tapasztalni, hogy a sok jó ember egyszerű kis szeretete nagy csodákat hozott létre advent idején a kórházban is.  Egész adventi idő alatt éreztük a lélek vezetését, még a sejtekbe is behatolt a szeretet ereje, ha ki tudtuk nyitni a betegágyban fekvő szíveket. Ezért is építettünk a kórházban, ahol csak lehetett betlehemeket: a szent család jelenlétét, nyugalmát szerettük volna szimbolizálni mindenhol, ahogy Ferenc pápa is az idei advent célkitűzésének ezt javasolta a keresztény embereknek.

Karácsony előtt minden gyermek nagyot álmodik. De a felnőttek lelke mélyén élő gyermek is bátorkodik még nagyon nagyot álmodni az élő szeretet által. Mi is a kórházban nagyon nagyot álmodtunk az előző évek örömteli tapasztalataira építkezve: szerettük volna, ha minden kórházi osztályra érkezik egy-egy nagyon ráérős csoport, aki hosszasan, békésen el tud időzni az éneklésben, zenélésben, karácsonyra készülődésben.

Előző években négy-öt csoport járta végig a kórtermeket, így sajnos nem volt arra lehetőség, hogy több éneket végig énekeljünk az egyes szobákban, azaz időtlenül ottmaradhassunk a kórtermekben. Mert mindenkihez el kellett jutni, hogy legalább ilyenkor karácsonykor ne maradjon ki senki a jóból. Ehhez viszont szükség volt egyfajta sietségre, ismerjük az éneket: „siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk!”

Most viszont azt szerettük volna, ha nem kell sietni, hanem a jászol mellett lévő nyugalmas örömöt és békét a szó szoros értelmében oda tudjuk vinni a betegágy mellé. Ezért a ráérős elidőzésért nagyon sok közösséget, nagyon sok fiatalt megszólítottunk az adventi idő alatt. Sokakhoz próbáltuk ezt a nagyon nagy igényt eljuttatni, és hála Istennek, rengetegen mondtak igent a megszólításra. Az emberben él a „Jót tenni jó!” lelkület, ennek köszönhetjük mi is ezt a nagy támogatást!

December 22-én, vasárnap délután a kistarcsai kórház Flór Ferenc terme zsúfolásig megtelt olyan fiatalokkal, kórházi dolgozókkal, akik a betegekhez ezt a jászol melletti melegséget szerették volna eljuttatni. Rengetegen jöttek Gödöllőről a Szentháromság közösségből, a Premontrei Gimnáziumból, jöttek Sülysápról, Kistarcsáról, Domonyból, Rákosszentmihályról és a kórházi dolgozók közül is többen csatlakoztak hozzánk. Összehangolódva s egymásra figyelve próbáltuk a csoportokat kialakítani. Kozsuch Zsolt atya, Gödöllő helyettes plébánosa, egy elcsendesítő imádsággal, a beteglátogatás lényegét megragadva szólt a jelenlevőkhöz s indította útjára a pásztorokat, a bölcseket, az angyalokat s a gyermekeket.

Azt gondolnánk, hogy a mai világban ilyen már csak a mesében van, de mi tanúságot tudunk róla tenni, hogy nem, mi a saját szemünkkel láttuk és a fülünkkel hallottuk, megtapasztaltuk a Mennyország elevenségét. Mindenki lelkesen énekelt, különféle hangszereken játszottunk, rengeteg ajándékot vittünk és ezáltal a kórtermekbe valóban megérkezett a csoda: a születés csodája jelenvalóvá vált, minden érzékszervünkkel érzékelhető lett. Ránézésre a Jóistentől mindenki azt kapta, amire a lelke mélyén vágyott. A betegek is, az ajándékozó fiatalok is megkapták azt az ajándékot, ami örökérvényű s nem veheti el a világ zaja, a betegség és a rohanás sem tőlünk: az összetartozást, az egységet. Az odaadó szeretetet és a kisjézus körüli meghitt családi légkört minden jelenlevő adta és kapta is viszonzásul. Már csak jó memóriát kell kérnünk a Jóistentől, hogy meg ne feledkezzünk erről az élményről!

Hálás köszönettel tartozunk:

  • Kozsuch Zsolt atyának, Gödöllő helyettes plébánosának és imacsoportjának, ifis közösségének mindennemű támogatásért
  • A gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanítóinak és diákjainak a több száz gyerekrajzért, ami évről-évre megérkezik a betegekhez
  • A gödöllői Premontrei Gimnázium rengeteg diákjának, akik már most mondták, jövőre is csatlakoznak
  • Szabó László sülyi hitoktatónak, aki hittanosaival idén is szeretetrajzokat készített a betegek gyógyulásáért
  • Sághy Balázs evangélikus lelkésznek, aki az ifis közösségével és kézműves ajándékaikkal idén is bekapcsolódtak a szolgálatba
  • Eszlényi Ákos evangélikus lelkésznek és családjának, fiataljainak, akik már másodjára csatlakoztak a kezdeményezéshez
  • A kórház vezetőségének és Hanákné Évának, az élelmezési osztály vezetőjének, akik a vendéglátást most is olyan természetesen ajándékozták a szolgálattevőknek

Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség minden embernek!

Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT