VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Szent Család és betlehemek
2019. december 6.

Szállást keres a Szentcsalád, de senki sincs, ki helyet ád,
Nincsen, aki befogadja, Őt, ki égnek, s földnek ura.

Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll,
Csak a szent Szűz jár hiába Betlehemnek városában.

Legalább, ti jóemberek, fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll, ha betér az Égi Király.

Ne sírj tovább Szűzmária, ne menjetek ma máshova,
Szállásunkat mi megosztjuk, Kisjézuskát befogadjuk!

A fenti énekszöveg a keresztény családok népi hagyományaiból származik, nagyon sokan jól ismerjük ennek a lelkiségét. A kistarcsai kórház idén minden téren befogadta a Szent Családot, hiszen a legrászorultabbaknál talál a földre születő Isten méltó helyet. Ők vágyják, ezért amikor érkezik be is fogadják. A mi kórházunk egy ilyen befogadó hely, az évek alatt, akinek van rá szeme, láthatja.

A kinti betlehemünk több éve nyugalmat ad az előtte járókelőknek: az istállót a kórház építi, a lakói pedig dr. Sipos Bernadett ügyvédnő ajándéka

Az idei évben a főépület aulájában egy benti betlehem is helyet kapott. Ezt a Premontrei Gimnázium 6.a osztályának felajánlott adományából vásároltuk. Hámori Anett és osztályközössége a nyári süteményvásáron befolyt összegüket felajánlották az Ember a Kórházban Alapítványunknak, hogy ezzel a kistarcsai kórház betegeit támogathassák meg. Családi napon befolyt összegről van szó, ezért a Szent Család, a betlehem egy hozzájuk közel álló „nemes ügy” történetévé állt össze. Köszönet érte az osztálynak, a gyermekeknek és családjaiknak!

Az osztályok, a dolgozók csoportjainak ajándéka is egy nagy fakorong betlehem, melyet a lelkigondozók ajándékoznak.

A kis fakorong betlehemeket pedig az önkénteseink kapják ajándékba, hogy ők is ezt a családi melegséget tudják képviselni a betegek, a rászorulók között.

Jézus, Mária és Szent József áldása, családi békéje és nyugalma minden ember lelkét járja át, most az adventi idő utolsó napjaiban! Járja át szívüket szeretettel és melegséggel, hogy a karácsonyi születésnek ne külső szemlélői legyenek, hanem teljes lényükkel részesei lehessenek a csodának!

Kistarcsai Lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT