VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Őszi színekben a szolnoki MÁV Kórház
2019. november 28.

A botanikájában igazi évszakváltó színekben pompázó szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet betegei számára az intézmény falai között látványosan beköszöntött az ősz. Szeptember elején a kórház Teréz anyáról elnevezett imaszobájában emlékeztük meg a Szeretet Misszionáriusai szerzetesrend alapítójáról, akit 3 éve Ferenc pápa szentté avatott, és akinek ikonikus alakja jóleső fogadtatásra talált e kórház falai között. Azt követően, hogy idén tavasszal a szolnoki MÁV Kórház helyet adott a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata részéről dr. Faragó Artúr atya szolgálatvezetői kezdeményezésében a Teréz anyáról szóló vándorkiállításnak, most szeptemberben mind a szentté avatás évfordulója kapcsán, mind Teréz anya szeptember 5-ei mennyei születésnapja kapcsán Kalkuttai Szent Teréz gondolataival és a tőle átvett idézetekkel kedveskedtünk kórházi betegeink felé.

Az ősz eleje más szempontból is megemlékezésre adott okot nálunk, hiszen a szolnoki MÁV Kórházba járó önkéntes beteglátogatók közül Nyolczas Magdolnának amiatt mondhattunk köszönetet, hogy több mint egy évtizede szolgálja a kórházbeli misék idején a betegeket, miközben Mária Légiósként tevékenykedik saját lakóhelyén. Önkéntes Magdika kitartása és hitélete kapaszkodó a többi szolgálattevő beteglátogatónk számára, akik ebben a rehabilitációs kórházban igyekeztek a hozzájuk fordulóknak segítségére lenni, és reményeink szerint az lesz még ezután is közöttünk. Ugyancsak e hónap végén Kontra Sándorné Erzsike beteglátogatónk majd egy évtizedes önkéntes tevékenységéért adhattunk hálát, hiszen ő is a kéthetenkénti kórházi misealkalmaink segítője lett, miközben szintén működött Mária Légiós szerepben, míg betegsége miatt most elköszönt, de imádsággal támogatja továbbra is a kórházbeli lelkigondozói és az önkéntes beteglátogatói szolgálatot.

Az októberi hónap Magyarok Nagyasszonya napi kórházbeli együttléte során a Szűzanya hazánkkal való különleges kapcsolatáról emlékeztünk meg lelkigondozottainkkal és betegeinkkel, és az Artúr atya által tartott szentmisében Mária közbenjárását kértük Magyarországért és az egész magyar nemzetért. Emellett nem feledkeztünk el arról sem, hogy október az idősek hónapja, hiszen a mozgásszervi és neurológiai rehabilitációs betegek szolnoki gyógyító intézménye túlnyomórészt idősebb betegek ellátására szakosodott, valamint mindannyiunk családjában, ismerősei között jelen vannak az idősek, akik felé megkülönböztetett figyelemmel fordulunk ilyenkor. Igazán hálásan fogadták a betegek a nekik szánt idézetes, kórházbeli Lelki Morzsák gyűjteményt és az igés kártyákat, valamint egyházmegyei szolgálatunk Kísérő című lapját szintén, emellett pedig hozzátartozói berkekből is mind több lelkigondozói beszélgetésre való igény merült fel idén, ráérezve a rokonok az idősekkel való minőségi foglalkozás jelentőségére.

November a Mindenszentek ünnepével és a Halottak napjával ugyancsak elmélyülést hozott a bent fekvők napjaiba, akik a napok rövidülésével még gyakrabban igényelték a félrevonuló lelkigondozói együttléteket és a Teréz szobában való csendes, vagy imádságos megemlékezéseket úgyszintén. A kórházi és a rendelői részlegben is a visszahúzódási igények jelentkeznek ilyentájt egyre erőteljesebben, amit a sokszor szófukarabb alföldi emberek különösen értékelnek, és ami egyben átvezeti majd a kórtermek hangulatát a decemberi adventi időszak várakozásába.

Emiatt a MÁV Kórházban szolgálatot teljesítő önkéntes beteglátogatók a lelkigondozóval közös lelki töltekezésre gyűltek össze, hogy a Krisztus Király ünnepével véget érő egyházi év lezárásával még november végén imádsággal és kórházon kívüli beszélgetésekkel tarkított együttléttel hálát adhassanak az eddigiekért. Köszönet az egri érsekségbeli Fejes János atya vendéglátásáért, aki a kórházba bejáró váci egyházmegyés papjaink mellett ugyancsak segíti betegeink ellátását, és örömmel adott helyet a közös imádságos kirándulásunknak Nagykörűben. Szentmisével és közös rózsafüzérezéssel ünnepeltük meg a betegek melletti szolgálatban megélteket, majd jó hangulatú beszélgetéssel és ebéddel zártuk a nagykörűi Mária Magdolna templombeli és plébániabeli élményeinket.

Hálatelt szívvel kívánunk minden kollégánknak és kórházbeli segítőnknek, valamint támogatónknak minden jót az adventi idő küszöbén:

Dénesné Fekete Hédi, a szolnoki MÁV Kórház lelkigondozója
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT