VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Gyertyagyújtós hely és krizantém a kórházban
2019. november 2.

November első két napjában az elcsöndesedett ünneplésnek van az ideje, amelyet most már az állam is megtámogat: Mindenszentek és Halottak napjának az ünneplése lehetőség a mai embernek arra, hogy a földi egyház és a mennyei egyház közötti kapcsolatot egy kicsit átelmélkedhesse, megélhesse. Jól esik e két napon egy kicsit szemlélődő létmódba váltani, ahol nem csak a külsőségekre, hanem a kapcsolatok lényegére, mélységére is ráállhat a szemünk.

A kistarcsai kórházban pár éve már érezzük az igényét annak, hogy a kórházban fekvő beteg embereknek is jól esne egy „gyertyagyújtós hely”, hiszen nekik is nagy vágyuk kimenni a temetőbe szeretteikhez és meggyújtani a mécseseket. Erre utaló, látható jelek, amikor a kis asztalokon ott vannak a mécsesek, gyertyák, amit persze nem tudnak meggyújtani az ágyaik mellett. A lelkibeszélgetésekben is ilyenkor őszintébben kimondják az érzéseiket.

Ezt a „temetőbe kimenős” vágyat az idei évben az igazgatóság engedélyével, sokak örömére sikerült megvalósítanunk: november 2-án délelőtt a szokásos szombati szentmisénket olyanra formáltuk, hogy volt lehetősége egy szál gyertyát gyújtani mindenkinek, aki szeretett volna élni ezzel a lehetőséggel.

A hét elején az egész kórházban kiplakátoltuk az ünnepség hírét, a kórházi osztályokra is kihelyeztünk egy lapot, melyre a dolgozók is ráírhatták neveiket, hogy az ő elhunytjaikért is imádkozzunk. Mindenszentek napján délután minden kórterembe bementünk, minden beteget személyes meghívóval hívtunk az ünnepségre.  Azoknak a betegeknek, akik ágyhoz kötöttségük miatt nem tudtak lejönni, de szerettek volna egy szál gyertyát gyújtani, próbáltunk ehhez lehetőséget biztosítani. Az ő neveiket is felírtuk, és a szentmise megkezdése előtt a közös gyertyagyújtáskor az ő elhunytjaikért is elhelyeztünk egy égő gyertyát.  Ezáltal lélekben ők is, szám szerint harminchárom beteg, jelen lehettek. Megható volt azt tapasztalni, hogy azokon a lapokon, amelyre a kórházi osztályok dolgozói írták fel neveiket, mennyire érződött, hogy egy nagy családként éljük meg ezt az ünnepet is. Mivel sokan nem csak a saját elhunytjaikért kértek imát, hanem a kórház nemrégiben elhunyt dolgozóiért, az ő szeretteikért is, ezáltal is tanúságot tettek arról, hogy a mi kórházunk egy kis földi és mennyei egyház közötti létra a legtöbb ember szívében.

A szentmisét szolgálatunk vezetője, dr. Faragó Artúr atya tartotta, aki szentbeszédében kiemelte, hogy a szentekkel és elhunyt szeretteinkkel egy igazi nagy családot alkotunk. Jó dolog megemlékezni azokról, akik már nincsenek közöttünk, ugyanakkor törekednünk kell szeretetben élni már itt a földön is azokkal, akik körül vesznek minket: családtagokkal, rokonokkal, barátokkal, plébániai közösségünkkel, beteg társainkkal, és a munkatársakkal. Fontos lenne, hogy ne a sírnál állva kelljen sajnálkoznunk, hogy már nincs lehetőségünk átölelni egymást, azaz kifejezni szeretetünket a másik ember iránt.

A szentmise végén minden beteg egy csokor krizantém virágot kapott, hogy szobatársaiknak is vigyenek emlékbe egy kis „temető illatot”. Artúr atyával, az önkéntesekkel, a dolgozókkal és néhány jobb állapotú beteggel, mi még addig imádkoztunk a dolgozók elhunytjaiért, amíg az ő mécseseik is csonkig nem égtek. Az ünnepség után Artúr atya a kórteremben lévő betegekhez is elment, ott is többen részesültek a szentségekben. Önkénteseink a kórtermekbe elvitték a maradék vágott krizantémokat, ami könnyekre fakasztott sok beteg embert és hozzátartozót.

Hálás köszönettel tartozunk:

  • Dr. Trombitás Zoltán főigazgató úrnak, aki ezt az ünnepet is beengedte a kórház falai közé
  • Tóth Imrének, a kórház tűzvédelmi mérnökének, a gyertyák biztonságos égésének a megvalósításáért
  • Dolhai Bélának a kántori szolgálatért
  • Önkénteseinknek, akik lekísérték és kerekesszékkel leszállították a feliratkozott betegeket minden osztályról

A betegek meghívóján lévő énekszöveggel kívántunk találkozásokban bővelkedő
Halottak napját mindenkinek:

“Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen”

Szabóné Szekeres Ildikó és Bálint Brigitta lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT