VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


A hiány jelenlétté változhat
2019. október 30.

Idén is megemlékezünk  szeretteinkről, barátainkról, munkatársakról és jótevőinkről itt a kórház falai között. A szerdai szentmise előtt és után volt lehetőség a lejövő betegeknek, hozzátartozóknak, hogy egy-egy mécses gyújtásával, vagy egy fohász elmondásával emlékezzenek elhunytjainkra. A szentmiseáldozat  kegyelmeit kérve számukra többen elvégezték szentgyónásukat és kedves halottaikat az irgalmas Isten végtelen szeretetébe ajánlották.

A halottakért mondott ima nem csupán vigaszt nyújt a gyászolónak, hanem az elköltözött számára erőt és bátorítást jelent. A földi világban is sokat jelent, ha valaki ott van mellettünk, jelen van számunkra, kísér bennünket. A szomorúság és a gyász közepette erőt adhat a keresztény hit tanítása, hogy a halál nem szakít el végérvényesen egymástól. Így a fájó, metsző hiány az imádság által Istenben megnyugtató jelenlétté változhat. A halottakért felajánlott imádságainkkal a megholtakat biztosítjuk szeretetünk felől akkor is, amikor kénytelenek elhagyni ezt a világot.

A kialakított kegyeleti saroknál többen is időztek némán, elcsendesedve hálát adva jó szülőkért, testvérekért, elhunyt orvosainkért, nővérekért és munkatársakért. Volt, akinek az segített, hogy az oltárra kitett lapra felírhatta szerettei, jótevői nevét, és imádságban odavihette Őket az Úr elé.

Nyugodjanak békességben. Jézus Mára, Szent József  nevében!

Ocsovainé Zsélyi Rita lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT