VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Mindenszentek és Halottak napi megemlékezés Balassagyarmaton
2019. október 31.

Halottak napja előtt, szokásunk, hogy a kórházban fekvő betegekkel megemlékezünk elhunyt szeretteikről. Imádkozunk, énekelünk, gyertyát gyújtunk, aztán a mécseseket nézve mindenki elmerül egy másik „titokzatos világba”. Valahová, ahol gondolatban együtt lehet ismét azokkal, akik már eltávoztak ebből a világból. A halálon túlmutat a feltámadás, ami reménnyel tölt el, hogy egyszer még találkozunk. S ahogy az Ady vers első sorának igazsága belénk hasít: „Halottja van mindannyiunknak...” ebben közös a sorsunk, akik egybegyűlünk, hogy emlékezzünk. Nehéz ilyenkor bármit is mondani, mert a szemekben felgyülemlő könny, az imára kulcsolt kéz, sokat elmond.

„Adj Uram örök nyugodalmat a megholt hívek lelkeinek…”

Szita Tamásné lelkigondozó

Ady Endre:
Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…

Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!

 

Miután a csoportos gyógytorna véget ért, kb. 10 óra előtt végigjártuk a krónikus tüdő osztályt és hívtuk a fennjáró betegeket, hogy együtt emlékezzünk elhunyt szeretteinkre. Középre helyeztük egy kis asztalkára az örök világosságot szimbolizáló mécsest, egy csokor virágot és odakísértük a járókerettel közlekedő időseket az ebédlőbe.

Először köszöntöttük az egybegyűlteket és Jelenits István piarista atyától olvastam fel egy részletet a Mindenszentek és a Halottak napja lényegéről, üzenetéről, mely segít pontosítani, hogy mi a különbség a két ünnep között, vigaszt és reményt nyújt elhunyt szeretteink örök létét illetően. „A Szeretet előtt nincs Halál-határ”, idéztem Bagdy Emőke református pszichológus reményt adó sorát, amely ugyanazt üzeni, amit Pál apostol Szeretet himnusza is: „Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.” (1 Kor 13,13)

A szeretetkapcsolatok, a lelki kötődések túllépnek a halál kapuján, nem szakadnak meg soha, hisz Jézus értünk halt meg a kereszten, hogy minket megmentsen, de harmadnapra feltámadt. Ez a mi hitünk alapja, hogy Jézus hazavár minket az örök Mennyei Hazába, ahol Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász..” (Jel 21) Elhangzott ezután Szent Ágoston, Reményik Sándor, Pethes Mária egy-egy verse, idéztük dr  Pilling Jánost és Xeravits Gézát. Közös imádság után elénekeltük a „Jézusomnak Szívén megnyugodni jó” kezdetű éneket.

Meglátogattuk a fekvő betegeket is, akik nem tudtak kijönni az ebédlőbe, velük is imádkoztunk, énekeltünk. A könnyek megcsillanása a tekintetekben jelezte, hogy közös megemlékezésünk és imánk lelki vigaszt jelenthetett a betegeknek, akik nem tudnak kimenni a temetőbe elhunyt szeretteiknek mécsest gyújtani.

Elhunyt szeretteink nyugodjanak békében!

Mák Noémi lelkigondozó

Sík Sándor
Imádság jó halálért

(részlet)

Igen, Uram, kérnem csak ez maradt:
Engedj jó halált, keresztény halált,
Hogy el ne menjek gyónatlan, kenetlen,
Útravalótlan, mint ki nem tiéd.
Lesz ami lesz és jöjjön ami jön,
Csak oldó szavad legyen az utolsó
Hang, amit elnyel záruló fülem.
Csak a te Arcod, – Arcod a kereszten, –
Legyen utolsó látása szememnek.
Csak annyit tudjon eldadogni még
Cserepes ajkam, pattanó agyam
Csak ezt formázza még: én Jézusom!

………………………………………

Elhallgatok, Uram. Elég nekem,
Amit te mondtál, mást nem kérek én:
,,Aki bennem hisz, az nem lát halált.”
Én hiszek benned, Jézusom, – hiszek,
Segíts, Uram, hitetlenségemen.
Jöjjön ami jön, élet vagy halál,
Ilyen vagy olyan élet vagy halál,
A tied vagyok, – a Tied legyek.
Tégy velem amit akarsz. Úgy legyen.
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT