VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Ragyogó, őszi napsütés melengette szívünket, lelkünket
2019. szeptember 11.

Ragyogó, őszi napsütés melengette szívünket, lelkünket ezen a szép, szeptemberi délelőtt. Imaórákkal, énekpróbákkal készültünk erre a szentmisére is, melyet Kisboldogasszony ünnepéhez és Szűz Mária neve napjához kapcsolódóan tartott Faragó Artúr atya és Koplányi János lelkigondozó intézményünk lakói és dolgozói részére.

A Szentleckében, Szent Pál apostol kolosszeiekhez írt levelében az irgalmasság, az alázatosság, a türelem, a szelídség és a jóság gyakorlására hívta fel figyelmünket. Lukács evangéliumának részletét meghallgatva eszünkbe véstük és szívünkbe fogadtuk a következő tanításokat:

-         „szeressük egymást…”
-         „legyünk hálásak…”
-         „legyünk irgalmasok…”
-         „ne mondjunk ítéletet…”
-         „bocsássunk meg…”
-         „adjunk egymásnak…”

Majd a prédikációban kórházlelkészünk az édesanyák csodálatos tulajdonságait hangsúlyozta egy történeten keresztül. Szűz Máriát ünnepelve arra gondolunk, hogy igazából nem róla szólnak ezek az ünnepek, hanem az imádságokra, a bűnbánat gyakorlására, és Krisztusra hívja fel a figyelmet. De mi is átgondolhattuk, hogy miért is szeretjük égi édesanyánkat… Talán azért is, mert jelen van a mindennapi életünkben, így példáját követve a jó tulajdonságaink kialakítására és gyakorlására tudunk törekedni napról napra.

Az egyetemes könyörgés során Szűz Mária közbenjárását kértük, a szentmise zárásaként pedig hálás szívvel énekeltünk egy Mária éneket.

Szita Tamásné Magyar Andinak pedig nagyon szépen köszönjük a dalos-gitáros kíséretet!

Révfy Péterné
szociális munkatárs

A mai napon Artúr atya a Mária ünnepek jegyében mutatott be szentmisét intézményünkben. Az ünnepen, mert számunkra ez valóban ünnepnap, közel 100 ellátott (pszichiátriai, szenvedélybeteg és fogyatékkal élő) vett részt. Az atya méltatta Szűzanyánk szerepét Jézus és a mi, hétköznapi emberek életében is.

A Szent Erzsébet kórust, mely lakóinkból és dolgozóinkból áll, Szitáné Andi vezette gitárjával a kezében. A Szűzanya születés és névnapja tiszteletére Mária dalokat énekeltünk, melyek gyakorlásában Koplányi János lelkigondozó segített az elmúlt napokban.

A mise folyamán meghitt pillanatokat éltünk át. A lakóink arcán valóban tükröződött, hogy égi édesanyánkra, rajta keresztül pedig földi édesanyánkra gondoltunk, emlékeztünk.

Szita Istvánné
szociális munkatárs

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT