VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Lelkinapon Szentkúton
2019. július 30.

„Dicsőséges Szent Annának, Jézus Krisztus nagyanyjának” - hangzott fel az ének Szentkúton, ahová lelkinapra zarándokoltunk el önkéntes beteglátó társaimmal.

„Tudjatok frissítő, éltető forrás lenni a kórházban fekvő betegeknek, embertársaitoknak, Mindazoknak, akik rátok vannak bízva! A nagymamák lehajló, gyöngéd szeretetével forduljatok a betegek felé, hűséggel  szolgáljatok a kórházban, amihez kérjük a Boldogságos Szűz Mária és Szent Anna égi közbenjárását ezen a szent kegyhelyen" - hangzott el Orosz Lóránt atya köszöntése Mátraverebély-Szentkúton, ahová a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának salgótarjáni csoportja zarándokolt el a palócok által igen kedvelt és tisztelt Szent Anna ünnepén a nagymamák-nagyszülők búcsújára. A köszöntő után lelkinapunk első útja a Máriácskához vezetett, majd pedig szabadon a 11 órás szentmiséig megcsodálhattuk a Mária ruháiból készült igényes és reprezentatív kiállítást. Oly csodálatosan csillogtak a napsugarakban, hogy még fotót sem tudtunk róla készíteni. Valóban a „Napbaöltözött Asszony" szépségét nem tudja semmilyen kelmefestő  lefesteni - ezt éreztük a ruháinál is. A reggeli erdő friss illatát szívtuk magunkba, rácsodálkoztunk a kegyhely szépségéire, majd pedig ki-ki elvégezhette a szentgyónását, sétálhatott egyedül vagy társával, ihatott a forrás friss vizéből, vagy csak csodálta az erdő szépségét. Nagy lelki élményt adott egy-egy állomásnál elidőzve, megérkezni az erdőbe a forráshoz, ahol kicsit  mindannyian elcsendesedhettünk. Együtt elsétáltunk a Szent László legenda színhelyére is, ahol a hagyomány szerint a király Szög nevű lovának patkójából forrás fakadt, s ezt  a helyet megjelölve találjuk a kegyhely közelében. Örömmel  foglaltuk el helyünket a szabadtéri oltár előtt, várakozva a szentmisére, melyet Bán Jónás testvér mutatott be. Szentbeszédében felhívta a figyelmet a nagyszülők felelősségére, a hitátadás fontosságára, a hagyományaink, őseink tiszteletére, és hogy mily nagy kincsünk, hogy mindezek megtartásában erőt és bátorítást nyerhetünk itt a Szentkúti Szűzanya oltalmát és Szent Anna közbenjárását kérve, és bizalommal fordulhatunk a Gondviselő felé imáinkban és könyörgéseinkben. A szentáldozás kegyelmeiben gazdagodva adtunk hálát püspök atyáért, szolgálatunk vezetőjéért, Artúr atyáért és mindazokért az atyákért, akik szolgálatkészen és nyitott szívvel látják el betegeinket hétről-hétre a Szent Lázár Megyei Kórházban, Salgótarjánban.

A szentmise végén a családok együtt mehettek ki Szent Anna áldását kérni, így mi is együtt a társaimmal fogadtuk az áldást, könnyeinkkel küszködve a ferences atya  fejünk fölé tartott keze alatt. Nagy kegyelmekkel gazdagodva tértünk haza otthonaikba megköszönve  és hálát adva szolgálatért, a betegek bizalmáért, a társainkért, barátainkért, támogató családjainkért és a Szent Anna napért! Adja meg Jóisten mindannyiunknak, hogy tudjunk frissítő, fájdalmat enyhítő forrás lenni a kórházban fekvő betegeinknek!

„Szent Anna, Szent Anna, légy híveid oltalma."

Ocsovainé Zsélyi Rita, lelkigondozó
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT