VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Kiemelve a hétköznapokból
2019. augusztus 4.

Most, augusztus 2-án, már tizedik alkalommal zarándokoltunk el Nemzeti Kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra a balassagyarmati kórház dolgozóival és pszichiátriai betegeivel. Útközben imával, énekekkel hangolódtunk rá az ünnepre. Szokásunkhoz híven, a zarándokkereszt vezetésével vonultunk be énekszóval a kegyhelyre. „Köszönteni jöttünk, ó Mária!” A szentmisében együtt vehettünk részt a különböző szociális intézmények lakóival, dolgozóival, a betegek, idősek pedig a betegek kenetében részesülhettek. Nagy öröm volt látni az oltárnál szolgáló papok között, szolgálatunk vezetőjét dr. Faragó Artúr atyát, illetve olyan papokat, akik a betegellátásban segítségünkre vannak.

„A Boldogságos Szűz Mária életében is megtört az idő, és beleszólt az Isten az életébe. Ahogy a mai gyönyörű evangéliumban is hallottuk, Porcinkula-búcsú ünnepén az angyali üdvözlet ünnepe... hogyha az Isten beleszól a mi életünkbe, és megtöri a mi időnket, akkor ott kezdődik el valami, ami nagyon izgalmas és nagyon nekünk szól. Hogy hogyan fordulunk az Isten felé, hogyan változtatjuk meg az életünket. A mi ígéretünk, hogy megváltozunk, hogyan marad őszinte? Hogyan tudunk kegyelmet meríteni, az Isten erejének és kegyelmének kútjából? Hogy aztán a következő pillanatokban amikor visszatérünk az életbe az emberek közé a saját gyöngeségeink és nehézségeink közé, hogy akkor valami más történjen, mint addig. Hogy ott is megnyíljon, és megtörjön az idő a mi szavunkra, a mi cselekedetünkre, a mi imádságunkra és a másik ember életében rajtunk keresztül hatoljon be az Isten kegyelme és akarata.” - hallhattuk Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apát szentbeszédében.

Ismerős arcokkal, kollégákkal is alkalom nyílt a találkozásra, egymás köszöntésére. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy részt vegyünk ezen a szép ünnepen. A Balassagyarmati Főplébánia mindennemű segítségét, Turai János kanonok úrnak, hogy a zarándokkeresztet rendelkezésünkre bocsátotta. Lotharideszné Klárikának és Deméné B. Juditnak is köszönet a szervezésért, anyai gondoskodásukért.

Imáinkban vittük magunkkal kórházunk betegeit, dolgozóit, azokat a zarándoktársainkat, akik már nincsenek közöttünk. A szentmise szándékai közé helyeztük családjainkat, szeretteinket, s azokat, akik az élet terhei alatt roskadnak. Bízom Isten gondviselésében, ahogyan az aznapi időjárásban is megmutatkozott az oltalom, ami bennünket körülvett!

Hálás szívvel: Szitáné Andi, lelkigondozó

 
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT