VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Ünnepi terhek, embernyi kincsek
2019. június 28.

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2019. június 28-án ünnepli 15. születésnapját. Ebből az alkalomból az egyházmegye egy kis könyvet jelentetett meg, amely bemutatja ezt a szolgálatot, segít a tanúságtételek, riportok, vélemények sorai közt betekinteni a könnyek és örömök (a szenvedés) világába. A 72 oldalas könyvecske ingyenesen elérhető lelkigondozóink, önkénteseink, a kórházakban szolgáló paptestvérek és segítőink, támogatóink számára.

A szolgálat vezetője, Faragó Artúr atya írja a bevezetőben:

15 éve, 2004. június 28-án írta alá dr. Beer Miklós püspök atya egyházmegyénk kórházpasztorációs tervét, ezzel megalapította a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát. Ez a szolgálat nem azt jelenti, hogy sok kórházlelkészt állítottunk hadrendbe, hanem hogy egy új szempontot figyelembe véve, kórházi, klinikai lelkigondozói munkacsoportot hoztunk létre. Már a képzés évében is jövendő kórházaiknál végeztek gyakorlatot lelkigondozó jelöltjeink, teljes munkaidőben, főállásként 2005 nyarától szolgálják a rájuk bízottakat.

A lelkigondozók egyházmegyénk alkalmazottjai, a püspökségtől kapják fizetésüket, de a kórházakhoz delegáltuk őket. Beilleszkedtek az ottani munkaközösségekbe, részt vesznek a kórházak és kórházi osztályok mindennapjaiban. Mentálhigiénés, spirituális, segítő beszélgetést folytatnak betegekkel, hozzátartozókkal, kórházban dolgozókkal. Jelenleg 11 kórházban 15 lelkigondozónk dolgozik.

A lelkigondozás egy segítő hivatás, munkatársaink oklevelében „kórházi lelkigondozó”, „klinikai lelkigondozó” vagy „pasztorális tanácsadó” végzettség szerepel. Empatikus, meghallgató odafigyeléssel vannak jelen elsősorban a betegek mellett, hogy segítsenek terheik hordozásában, legyenek társaik az értelemkeresésben életük nagy kérdései, krízishelyzeteik közepette.

Lelkigondozóink munkáját 2007 óta önkéntes beteglátogatók is segítik kórházanként eltérő létszámban.

Szolgálatunk mindennapjaihoz a különféle rendezvények, ünnepi alkalmak is hozzátartoznak. Szó-Zene-Áhitat alkalmakat, ünnepi megemlékezéseket szerveznek munkatársaink. Karácsonyi éneklés, betlehemes műsorok, de szentségimádás, keresztút, kiállítás szervezés és megvalósítás is ott van teendőik sorában. Ökumenikus rendezvények és szentmisék, istentiszteletek megszervezői vagy segítői. A betegek és a dolgozók lelki gyarapodást kis kiadványokkal, „Kísérő” c. újságunkkal is segítik.

Honlapunk és facebook oldalunk évek óta megörökítői szolgálatunk eseményeinek.

Most ez a kiadvány is azért született, hogy egy kis betekintésre adjunk lehetőséget: milyenek is vagyunk, hogyan szolgálunk, mit hordozunk. Véleményeket, vallomásokat és tanúságtételeket sorakoztattunk fel, egy-két riporttal, leírással magunkról.

Mi egy kicsit ünneplünk, megállunk és visszatekintünk az elmúlt 15 esztendőre.  Talán nem mindenkinek tűnik ez hosszú időnek, de nekünk, akik a szenvedő felebarát óriási terheit segítünk hordozni, a másik életében veszünk részt nap, mint nap, sok terhet, nyomorúságot, hordozhatatlan súlyokat, embernyi kincseket jelent.

Köszönöm szolgálatunk lehetőségét Megyéspüspök Atyának, szolgálatunk mindennapjait munkatársaimnak, önkénteseinknek! Köszönöm a betegek szentségi szolgálatát a paptestvéreknek, diakónusoknak!

Hálát adok a Mennyei Atyának, hogy gondviselését tapasztalhatjuk, a mi Urunknak, Jézusnak, hogy tanít és táplál minket, és a Szentlélek Úristennek, hogy indít minket a kegyelmi pillanat megtalálására, bátorít, tüzesít szolgálatunk végzésében, megújít minket a mindig jézusibb keresésében!
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT