VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Együtt járni az örömúton
2019. június 5.

Ferenc pápa pár nappal ezelőtt a csíksomlyói nyeregben többször is hangsúlyozta, hogy „járjunk együtt”, tartsunk össze, és éljük meg azt a testvériséget, melyet a názáreti szent család megélt családon belül és a tág közösségével együtt: az őszinte szeretetben való egységet.

A húsvétot megelőző napokban, a kistarcsai kórházban keresztutat jártunk a betegekkel és a dolgozókkal együtt, „a testileg, lelkileg beteg ember keresztútját”. Akkor megéltük a fájdalomban való összetartozást. A húsvéti örömökbe az ünnepek után csak fél mondatokkal, néhány perces lépcsőfordulós élménymegosztásokkal sikerült bepillantani, hiszen nincsen idő megállni, nagyon sok a tennivaló: felújítások zajlanak a kórházunkban, emiatt nagy is a zaj, egyre kevesebb a lelki erő.  S ha nincsen lelki erőnk, akkor fizikailag se sokáig bírjuk…

Ennek a mozgalmas kórházi életnek szerettünk volna egy pillanatnyi megállást biztosítani azzal, hogy a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának „Az öröm útja” c. füzetét használva szervezünk egy pünkösdváró délutánt, egy lelki pihentető együttlétet, június 4-én, kedden délután.

Mivel a Szentlélek eljövetele színes és örömteli lelki élmény a bibliában, ezért ennek az örömnek a hangulatát, a lelkiségét, imáit, színeit, a szeretetvendégségben a tavasz ízvilágát és közösségteremtő élményeit próbáltuk keretbe önteni. A dolgozók közül nagyon sokan elvállalták az egyes állomások felolvasását, a legtöbb osztályról valaki képviselni tudta a közösségét. A dekorációval a Szentlélek tüzét hoztuk kicsit közelebb és tettük valóságos, élhető tűzzé, lélekké, mely körül élet és aktivitás van. A kereszt alatt a pipacsvirág, mint szimbólum, nagyon beszédes: belőle az egy szál virág is gyönyörűséges, de amikor egy mezőben sokan vannak, mindenki elámul. Ezen az alkalmunkon is a vázában lévő pár szál pipacs mosolyt csalt arcainkra, kis idő után viszont ő már potyogtatta szirmait. Az öröm is ilyen: megérint, átjár, majd elillan. De a keresztény ember nem keseredik el, mert tudja, hogy ha törődik lelki szemeivel, akkor számára újra és újra visszatér az élet szépsége.

Az örömút lelki és szakmai vezetője dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész volt, aki megszerkesztette az imafüzetet, és ezen a délutánon előimádkozóként vezette az imaalkalmat. Ullmann Péter premontrei szerzetes atya vezette az egyes állomások közötti örömteli allelujás énekeket. A kórházi dolgozók és betegek egységével megtapasztalhattuk ennek az örömnek a lényegét, amiről Ferenc pápa beszélt.

Az imádkozás utáni agapén a Pünkösdi tűz hangulatát és színeit jelenítettük meg az asztalon lévő finomságokban is. Ez a szeretetvendégség kikerekítette az együttlétünket, hogy a hétköznapi dolgainkat is át tudjuk kicsit beszélgetni, megosztva örömeinket és fájdalmainkat.

Néhány alapítvány adományából megvalósulhatott, hogy színeket is tudjanak a betegek, a dolgozók az alkalom végén magukkal vinni, mondván, hogy a kórházról ne csak a fájdalom, a szenvedés és a rengeteg munka maradjon meg az emberek lelkében. Így került az asztalra rengeteg szép és hasznos ajándék, amiben örömmel válogattak, és aminek mindenki nagyon örült. Vittek a színes filcekből, krétákból, vízfestékekből az unokáknak és gyerekeknek is, mint kórházi ajándékot.

Hálás köszönettel tartozunk:

  • a kórház igazgatóságának, akik felújítás közepette is biztosítottak egy nyugodt teret erre az alkalomra és végig támogatták a lelki délután megvalósulását
  • a kórházi dolgozóknak, akik az építkezés nehézségei ellenére is vállalták az állomások felolvasását, és ahogy a betegápolás engedte, éltek a töltekezés lehetőségével
  • Ullmann Péter premontrei atyának a színvonalas énekvezetésért
  • az Ecclesia Szövetkezet Elnökének, dr. Török Csaba professzor úrnak a nagylelkű adományért
  • a STABILO magyarországi kirendeltségének az adományokért
  • az ICO Zrt. nagy mennyiségű hasznos adományáért

Ferenc pápa pünkösdi imájával kívánunk mindenkinek áldott Pünkösdi ünnepeket:

„Szentlélek tedd, hogy szívem nyitott legyen Isten szavára,
Hogy szívem nyitott legyen Isten szépségére a mindennapokban.”

A kistarcsai lelkigondozók
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT