VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Egy különös hivatás
2019. május 17.

"Egy különös hivatás. Olyan, ami nem lehet bárkié. Míg orvos, csillagász, művész, tanár… bárki lehet, addig ez a hivatás nem lehet mindannyiunké. Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri a titkot. Az anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet önálló emberré. Mert csak ő ismeri a titkot, hogy milyen áldozatokat hozott meg érte. Mert ő adhatja a legtöbbet az új életnek. Ő adhatja a legtöbbet önmagából, ő adhatja a legtöbbet szeretetéből. És ennek a hivatásnak a gyümölcse egy új ember. Akinek fejlődését, gyarapodását, emberré válását nap, mint nap aggódva figyeli, segíti. Sokszor lemondások árán. Akinek sikerét büszkén, boldog szívvel figyeli a háttérből. Csendben, szerényen meghúzódva. Önmagát látja gyermekében. És gyermeke erről mit sem tud… Mit sem tud mindarról a sok-sok áldozatról, amit az anya érte hoz. Csak egyet tud. Egyet érez. A szeretetét. És ez a legfontosabb… Az anyai szív." (Csitáry-Hock Tamás)

Arra hívtuk meg betegeinket a váci Jávorszky Ödön Kórház rehabilitációs osztályára, hogy májusi zenés áhítatunkon köszöntsük ezeket a csodálatos édesanyákat, nagymamákat; gondoljunk édesanyáinkra, azokra, akik még itt élnek közöttünk és azokra is, akik már nem lehetnek velünk.

Május a Szűzanya hónapja is. A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. A Boldogságos Szűzanya anyai szeretetével gondoskodik rólunk; szószólónk, segítőnk, oltalmazónk, közvetítőnk. A mai délutánon Őhozzá is odafordultunk, hogy közbenjárását kérjük.

Az versek, történetek, imák és a felcsendülő dalok megszólaltatták a jelenlévők érzelmi húrjait. Az öröm, az elérzékenyülés és a meghatottság könnyei egyaránt megcsillantak betegeink tekintetében.

Hisszük, hogy a mai alkalommal is tudtunk nekik egy kis erőt, megnyugvást közvetíteni. A kórházban létet csak egy picit is könnyebbíteni.

Velem voltál, jó Szűzanyám, fájdalomban vigasztaltál
átöleltél, rám hajoltál, éjjel-nappal erőt adtál
Te voltál a menedékem, fájdalmamban segítségem
Szent Fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem
Ó, Szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el
Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj
És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra
Térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva
sóhajtom ki lelkemet. Szűz Mária égi anyám, óh
hallgasd meg az én imám. Hozzád szólok benned bízva,
szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi éltem,
segítsd nekem elviselnem. Nyújtsd ki mennyből
szent kezedet,segítsd vinni keresztemet.Kérjed értem
Szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd
az ő szent nevében, köszönthetlek fönt az égben. Ó
hallgasd meg kérésemet, hogy dícsérjem szent
nevedet és fogadd el az én imám
Szűz Mária édesanyám. Á
men.
© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT