VÁCI EGYHÁZMEGYE KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLATA Vác, Migazzi tér 1. (+36) 27/814-114 Fax: (+36) 27/814-101

Hírek


Ludányhalásziból Márianosztrára
2019. május 16.

Kórházlelkészünkkel, lelkigondozónkkal és az otthon lakóival már hónapokkal ezelőtt tervezgettük májusi zarándoklatunk úti célját és programját. Választásunk a Börzsöny hegység egyik szép völgyében fekvő Mária kegyhelyre, Márianosztra községre esett. Lakók és dolgozók egyaránt izgalommal és várakozással telve készültek erre a zarándokútra.

Május 15-én a reggeli órákban indultunk busszal Ludányhalásziból, de még néhány barátunk is csatlakozott hozzánk Balassagyarmatról. Közös utunk folytatásában a ráhangolódást a zarándoklat lelki tartalmára az együtt töltött idő, a szép környezet, a közös imádság és éneklés segítette. Sokan közülünk még nem ismerték az egykori Hont megyei község és az idén 667 éves Márianosztrai Pálos Engesztelő Kegytemplom, valamint a Magyar Pálos Rend történetét. Kolléganőnk, Erika idegenvezetése által azonban sok információ került a birtokunkba.

Érkezésünket követően dr. Faragó Artúr atya fogadott bennünket, majd szentmisét celebrált, melynek során az egymáshoz való tartozásunkra világított rá. A hétköznapok örömeit átélve, a hétköznapok nehézségeit hordozva kértük Szűz Mária közbenjárását. Artúr atya prédikációjából értékes gondolatokat merítettünk, fontos, hogy az  imádságok és a bűnbánat segítségével fedezzük fel a Szűzanyához vezető utat. Amikor egymás felé fordulunk, tegyük ezt Szűz Mária gyengédségével, tisztaságával mindennapjainkban.

A szentmise bemutatása után az egyik pálos szerzetes, András atya köszöntötte zarándokcsoportunkat, majd a 2012 óta Bazilika Minor címmel rendelkező kegyhely, valamint a magyar alapítású pálos rend történetével ajándékozott meg bennünket. Megismerhettük Remete Szent Pál és Remete Szent Antal legendáját, a rendalapító Boldog Özséb történetét és tevékenységét is. A déli harangszót követően a csend fontosságáról, a másik emberre való odafigyelésről, az Istenhez vezető út kereséséről és annak megtalálásáról hallhattunk megszívlelendő gondolatokat.

Az esős időjárás miatt a pálos szerzetesrend által kialakított kálváriautat ugyan nem tudtuk megtenni, de a templomban elvégzett keresztúti ájtatosság is segítette az átélést, az azonosulást a szenvedő Jézussal.

Zarándoklatunkról hazafelé tartva élményekkel teli beszélgetések, közös imádságok és éneklések tették szebbé az esős délutánt, majd hálát adtunk, hogy épségben hazaértünk.

Révfy Péterné
szociális munkatárs


Esős napra ébredtünk, mégis izgalommal várakozással telve indultunk lakóinkkal a zarándoklatra. Márianosztrára érkezve szentmisével kezdtük a programunkat. Csendben, áhítattal hallgattuk Artúr atyát és az orgona hangját. Márianosztra: rabok és a templom. Mégis csend és nyugalom. Öröm hatotta át lelkünket az eső ellenére is.

Hazafelé is imádkoztunk és énekünk beharsogta a buszt. Kollégáimmal és lakóinkkal együtt egy szép napot töltöttünk el, bár Andikánk énekhangja és gitározása hiányzott!

Azt hiszem, hazaérve feltöltődve folytathatjuk munkánkat a héten.

Andi

Együtt fedezhettünk fel egy teljesen új környezetet, együtt merülhettünk el a keresztút szavaiban. Éneklés közben kikapcsolódtunk, ráhangolódtunk a szentmisére. Örültünk annak, hogy együtt lehetünk. A hangulat baráti volt és lakóink örültek az újabb élményeknek. A templom lenyűgöző, színpompás látványt nyújtott. A gazdag díszítettségű, szenteket felvonultató ihletett környezetben különleges hangulat uralkodott. Az aprólékos szobrok, festmények, díszítések hatása lenyűgöző volt. Kitüntetettnek éreztem magamat, hogy ott lehetek. A keresztúti elmélkedés szavaiban mindennapi életünk nagy kérdésein elmélkedhettünk, mely nehéz élethelyzetekben reményt ad, vigaszt nyújt. Köszönöm az élményt, melynek a mai napon részese lettem.

Fogis nővér

© Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
KAPCSOLAT